»Newsletter

Newsletter

Izabrali ste prijavu za newsletter sajta Aviokarta.net.

Prijavom Vaše email adrese na ovom mestu saglasni ste sa pravilima korišćenja newsletter-a koja su navedena ispod.

Pravila su deo opštih pravila korišćenja portala Aviokarta.net.

 

Newsletter 001 Newsletter 002 Newsletter 003 Newsletter 004 Newsletter 005 Newsletter 006 Newsletter 007
Newsletter 008 Newsletter 009 Newsletter 010 Newsletter 011 Newsletter 012 Newsletter 013 Newsletter 014
Newsletter 015 Newsletter 016 Newsletter 017 Newsletter 018 Newsletter 019 Newsletter 020 Newsletter 021
Newsletter 022 Newsletter 023 Newsletter 024 Newsletter 025 Newsletter 026 Newsletter 027 Newsletter 028
Newsletter 029 Newsletter 030 Newsletter 031 Newsletter 032 Newsletter 033 Newsletter 034 Newsletter 035
Newsletter 036 Newsletter 037 Newsletter 038 Newsletter 039 Newsletter 040 Newsletter 041 Newsletter 042
Newsletter 043 Newsletter 044 Newsletter 045 Newsletter 046 Newsletter 047 Newsletter 048 Newsletter 049
Newsletter 050 Newsletter 051 Newsletter 052 Newsletter 053 Newsletter 054 Newsletter 055 Newsletter 056
Newsletter 057 Newsletter 058 Newsletter 059 Newsletter 060 Newsletter 061 Newsletter 062 Newsletter 063
Newsletter 064 Newsletter 065 Newsletter 066 Newsletter 067 Newsletter 068 Newsletter 069 Newsletter 070
Newsletter 071 Newsletter 072 Newsletter 073 Newsletter 074 Newsletter 075 Newsletter 076 Newsletter 077
Newsletter 078 Newsletter 079 Newsletter 080 Newsletter 081 Newsletter 082 Newsletter 083 Newsletter 084
Newsletter 085 Newsletter 086 Newsletter 087 Newsletter 088 Newsletter 089 Newsletter 090 Newsletter 091
Newsletter 092 Newsletter 093 Newsletter 094 Newsletter 095 Newsletter 096 Newsletter 097 Newsletter 098
Newsletter 099 Newsletter 100 Newsletter 101 Newsletter 102 Newsletter 103 Newsletter 104 Newsletter 105
Newsletter 106 Newsletter 107 Newsletter 108 Newsletter 109 Newsletter 110 Newsletter 111 Newsletter 112
Newsletter 113 Newsletter 114 Newsletter 115 Newsletter 116 Newsletter 117 Newsletter 118 Newsletter 119
Newsletter 120 Newsletter 121 Newsletter 122 Newsletter 123 Newsletter 124 Newsletter 125 Newsletter 126
Newsletter 127 Newsletter 128 Newsletter 129 Newsletter 130 Newsletter 131 Newsletter 132 Newsletter 133
Newsletter 134 Newsletter 135 Newsletter 136 Newsletter 137 Newsletter 138 Newsletter 139 Newsletter 140
Newsletter 141

 

Pravila korišćenja newsletter-a

Portal u dobroj nameri izdaje periodični kratki informator (newsletter) koji će se distribuirati korisnicima portala koji se prethodno budu registrovali za prijem ovakvih indormatora.

Newsletter će se besplatno distribuirati u formi email poruke na adrese svih prethodno prijavljenih korisnika sa učestalošću koju odredi uredništvo portala a koja ne može biti češća od jednom nedeljno.

Newsletter može sadržati sve informacije koje se nalaze na portalu (vesti, promotivne ponude aviokompanija, promocije Kielo doo, promene raznih pravila rezervacija i kupovine karata) koje se nalaze na portalu. Informacije mogu biti prenete sa portala u kraćoj formi sa mogućnošću linka ka celom tekstu na samom portalu.

Newsletter će obavezno sadržati informacije o pošiljaocu kao i naznaku da je poslat u skladu sa željom primaoca. Primaocima newsletter-a mora biti ostavljena mogućnost momentalne odjave sa liste za prijem i oni o toj mogućnosti moraju biti obavešteni prilikom prijema newsletter-a.

Korisnici portala imaju mogućnost da se samostalno prijave na listu za distribuciju newsletter-a. U svakom trenutku na portalu će im biti na raspolaganju unos prijave na listu. Portal će vršiti proveru prijavljene email adrese i na listu će uvrstiti samo onu email adresu koju korisnik dodatno potvrdi. Pored osnovnog formulara za prijavu, portal korisnicima može ponuditi i druge načine prijave u okviru registracije za određene posebne sadržaje na portalu ili prilikom rezervisanja i kupovine aviokarata. U tom slučaju prijava na newsletter listu ne može biti podrazumevana opcija već isključivo korisnik može da je naknadno odabere prihvatanjem ovih posebnih pravila korišćenja newsletter-a.

Odjava email adrese sa liste za newsletter mora biti dodatno potvrđena slanjem verifikacione email poruke korisniku. Nakon brisanja korisnika sa liste portal upućuje korisniku email poruku kojom potvrđuje odjavu.

Svim prijavljenim korisnicima portal garantuje primenu pravila o zaštiti podataka iz ovog pravilnika. Prilikom uređenja newsletter-a i njegove distribucije portal će poštovati važeći zakone o oglašavanju i druge koji mogu regulisati tu oblast.