»Preuzimanje prtljaga

Preuzimanje prtljaga

Nakon pasoške kontrole odlazite u deo za preuzimanje prtljaga (baggage claim area) gde je potrebno da pronađete traku koja odgovara vašem letu. Dok su trajale pasoške provere prtljag je već dopremljen i možete ga preuzeti sa trake kada se pojavi.

Na velikim aerodromima u sali za preuzimanje prtljaga postoji veliki broj traka. U tom slučaju postoje posebni monitori na kojima se putnici mogu informisati na kojoj traci će se pojaviti njihov prtljag. Na monitorima stoje oznake dolazne destinacije i broj leta kao i oznaka pokretne trake na kojoj će biti prtljag.

Veoma česta situacija je i da se prtljag iz dva ili više aviona isporučuje preko iste trake. Zato iznad njih postoje monitori na kome se ispisuje sa kojih je sve letova prtljag.

Koferi se u sortirnici postavljaju na pokretne trake koje ih iznose u putničku čekaonicu. Traka se kreće “u krug” sve dok i poslednji kofer ne bude preuzet.

Kada aerodromski radnici koji rukuju prtljagom istovare i poslednji kofer traka se zaustavlja.

Putnici čiji kofer nije stigao treba da se obrate aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, koja se uvek nalazi u neposrednoj blizini.