»Iskrcavanje

Iskrcavanje

Kada avion sleti na pistu dolaznog aerodroma putnici u avionu treba da ostanu na svojim mestima sve dok se znak za obavezno vezivanje ne isključi. Tek kada avion zauzme svoje parking mesto ispred terminala putnici mogu da odvežu svoje pojaseve i da polako i bez žurbe napuste svoje mesto i da napuste avion. 

Sletanje se smatra fazom leta sa povećanim rizikom i zato je obaveza putnika da budu vezani sve dok se avion sasvim ne zaustavi nakon sletanja. Važno je zbog bezbednost da se ti propisi poštuju.

Putnici sa posebnim potrebama, oni koji koriste štake ili kolica za kretanje, nepraćena deca i ili trudnice treba da se iskrcaju poslednji, tek kad svi ostali putnici napuste avion. Na ovaj način se oni štite od guranja i gužve koje im mogu veoma naštetiti a i sprečava se stvaranje dodatne gužve. 

Iskrcavanje putnika se može obavljati preko aviomosta direktno u zgradu terminala ili stepenicama direktno na platformu.

Aviomostovi

Iskrcavanje putnika se može obaviti putem aviomostova koji postoje na većim aerodromima.

Putnici direktno iz aviona izlaze u aviomost koji predstavlja zatvorenu, pokretnu i klimatizovanu cev kojom se stiže do izlaznog gejta, nakon čega se putnici upućuju ka pasoškoj kontroli ukoliko su na svom odredištu ili na šalter za registraciju transfera ukoliko su u tranzitu.

Stepenice

Drugi način za iskrcavanje je uz pomoć samohodnih stepenica. Aerodromi koji nemaju aviomostove koriste stepenice. One se dovezu do aviona i naslone se na trup aviona kod vrata. Putnici izlaze napolje direktno na parking poziciju gde ih obavezno čeka aerodromski autobus.

Kada se svi ukrcaju u specijalni visokokapacitetni autobus onda ih on odveze do ulaza na gejt, odakle dalje putnici nastavljaju da se kreću kroz terminal prema pasoškoj kontroli, holu za podizanje prtljaga i izlazu sa aerodroma. Po iskrcavanju i ulasku u pristanišnu zgradu putnici treba da prate znake za pasošku kontrolu (ukoliko su stigli na krajnje odredište) ili za tranzit (ukoliko nastavljaju putovanje drugim letom).

Trasnferni putnici

Putnici koji moraju da presedaju na drugi let, a imaju malo vremena do narednog leta treba da se obrate kabinskom osoblju pre sletanja, kako bi im bilo omogućeno da se iskrcaju pre ostalih.

Kada pilot otpočne sletanje kabinsko osoblje će pročitati dati informacije za transferne putnike. Oni mogu čuti gejtove sa kojih polazi njihov naredni let kao i dodatne servisne informacije koje su bitne za nastavak putovanja. Transferni putnici treba pažljivo da prate uputstva. Ako imaju nedovoljno vremena za prelazak na naredni let usled kašnjenja prvog leta, verovatno će im aviokompanija obezbediti direktan transfer preko platforme, bez ulaska u terminal. Posebno vozilo će ih sačekati ispred aviona i odvesti do sledećeg aviona. Ovo nije obavezno, ali je veoma uobičajeno kod velikih aviokompanija kao i kod velikih grupa putnika koji putuju zajedno.