»Bebe (infanti)

Bebe (infanti)

Bebe su deca starosti do 2 godine i one ne mogu da putuju bez pratnje roditelja (staratelja). Beba može putovati bez zasebnog sedišta u naručju odrasle osobe i u tom slučaju plaća samo 10% od cene standardne karte. Bebama se ne naplaćuju avio takse, već samo obevezno putno osiguranje. Obično su doplate za bebe do 20 evra maksimalno.

Trošak izdavanja aviokarte u turističkim agencijama se ili ne naplaćuje za bebe ili se naplaćuje u umanjenom iznosu (obično od 10 do 15 evra, u zavisnosti od destinacije). Aviokompanije ne naplaćuju uslugu izdavanja aviokarte za bebe.

Korpa za bebe

(baby cot)

Majke sa bebama dobijaju posebne platnene korpe (kolevke, nosiljke) za beba kako bi ih lakše držale u krilu. Ove korpe se nazivaju baby cot i besplatne su. Prilikom rezervacije karte za majku sa bebom treba naglasiti da se zahteva korpa (baby cot) i kompanija taj zahtev treba da potvrdi.

Oblik i izgled korpe za bebe se razlikuje u zavisnosti od kompanije i tipa aviona.

U određenim aviokompanijama i u određenim tipovima aviona postoje izdvojena sedišta za majke sa decom. Ova sedišta su obično u prvom redu ekonomske klase, iza paravana na koji je moguće zakačiti kolevku za bebu. Ukoliko u avionu postoje ovakva sedišta, majke sa bebama će ih dobiti prilikom registracije za let.

U tom slučaju samo majka ima sedište, dok se beba smešta u specijalnu kolevku (korpu) koja se postavlja na pregradu ispred sedišta.

Sedište za bebu

Dozvoljena je samo jedna beba u naručju jedne odrasle osobe. Ako odrasla osoba putuje sama sa dve bebe onda se za drugu bebu mora uzeti sedište. Ukoliko je vaš let dugačak uzmite sedište za bebu kako bi i vama i bebi putovanje bilo manje naporno. Ukoliko roditelji žele posebno sedište za bebu onda se ta karta plaća kao i karta za dete sa dečjim popustom na cenu standardne karte. Ova karta je skuplja nego karta za bebu i ona obično iznosi 67% od cene karte za odraslu osobu, plus sve pripadajuće takse koje plaćaju i odrasle osobe.

Aviokompanije dodeljuju sedišta do prozora za bebe, dok roditelj dobija sedište pored. Beba na sedištu ne sme biti bez odgovarajuće korpe prema sigurnosnim pravilima.

Postavljanje bebe na sedište bez korpe i odgovarajuće zaštite može biti veoma opasno po zdravlje i život bebe.

Dodatno sedište za bebu

Kada se za bebu kupuje posebno sedište, ona ne može samostalno da bude postavljena na sedište već mora dodatno da se obezbedi postavljanjem u sigurnosno sedište za bebe. Za te svrhe može da posluži avionska korpa za bebe (baby cot). Najbolje je na posebnom sedištu bebu smestitit u automobilsko sedište

Ovo sedište mora biti odgovarajuće tako da se može namestiti da beba bude sigurna. Aviokompanije zato daju spisak automobilskih sedišta koja su odgovarajuća i koja se mogu uneti u kabinu.Unošenje automobilskog sedišta za bebe u avion je besplatno i računa se kao pripadajući ručni prtljag za bebu.

Sedište na koje se postavlja automobilsko sedište za bebe mora se nalaziti u redu do prozora, dok se bebina pratnja smešta u sedište u srednjem redu. Roditelji sa bebama se ukrcavaju na let pre ostalih putnika.