»Kod-šer

Kod-šer

Ugovor o zajedničkom letu, kod-šer ugovor, omogućava većem broju kompanija da zajednički prodaju mesta na istom letu koji obavlja samo jedna od kompanija.

Kod šer ima značenje zajedničkog koda odnosno oznake leta. Kako svaki let ima svoj broj (oznaku) koja se sastoji od dvo(tro)slovne oznake aviokompanije i broja leta ovaj ugovor omogućava da se jednom te istom letu dodele i kodovi drugih aviokompanija sa kojima je stvarni avioprevoznik (onaj koji zapravo leti) sklopio kod-šer ugovor.

Na ovaj način aviokompanije putnicima nude daleko veći izbor destinacija, niže cene i znatno povoljnije konekcije. Kod kod-šer leta postoji stvarni prevoznik, to je aviokompanija koja obavlja let pod sopstvenim imenom kao i ugovorni prevoznik, odnosno aviokompanija koja učestvuje u zajedničkoj prodaji mesta na letu koji obavlja stvarni prevoznik. Cene aviokarata formira svaka aviokompanija zasebno na osnovu tarifa koje su međusobno usklađene ali se ne razlikuju od tarfinog sistema za druge samostalne letove aviokompanija.

Aviokompanija koja obavlja let se smatra operativnim (stvarnim) avioprevoznikom. Aviokompanija koja dodaje svoju oznaku na tuđi let je komercijalni (ugovorni) prevoznik.

Osnovna pravila kod-šer letova

  • Putnici se uvek registruju za let (čekiraju) na šalterima operativne aviokompanije, tj. one koja obavlja let
  • Na letu uvek važe pravila operativne aviokompanije.
  • Na karti ugovorne aviokompanije je uvek naglašen pored broja leta i operativni prevoznik.
  • Odgovonost u slučaju kašnjenja, otkazivanja, nedobrovoljnog rerutiranja snosi uvek operativni avioprevoznik.

Razlike u cenama karata

Ako na kod-šer letu jedna aviokompanija ima popunjene sva slobodna mesta i sve klase su zatvorene za prodaju onda se slobodno mesto na tom letu možda može naći preko druge aviokompanije iz ugovora. Prodaja aviokarata dve kompanije iz kod-šer ugovora su nezavisne jedna od druge pa se tako može desiti da je jedna aviokompanija rasprodala sve povoljne karte dok kod druge ima još dovoljno slobodnog mesta.

Aviokompanija može prodati sva svoja mesta pa u slučaju dodatne potražnje formirati wait listu (listu čekanja) i onda zatražiti slobodna mesta od partnerske aviokompanije kojoj je ostalo još mesta. Iako se naizgled čini da je za putnika potpuno svejedno čiju će aviokartu nabaviti kad će leteti jednim te istim avionom to ne mora biti tako. Često se dešava da određene promotivne cene ne važe na pojedinim kod-šer letovima.

Kod-šer letovi od / do Beograda

Destinacija Stvarni prevoznik Ostali kod-šer prevoznici Check-in
Abu Dabi Etihad Air Serbia Etihad
Amsterdam Air Serbia KLM Air Serbia
Beč Austrian Airlines TAP Star Alliance
Berlin Air Serbia Air Berlin Air Serbia
Bukurešt Tarom Air Serbia Tarom
Cirih Swiss United Star Alliance
Diseldorf Air Serbia Air Berlin Air Serbia
Frankfurt Air Serbia Air Berlin Air Serbia
Frankfurt Lufthansa Continental, United Star Alliance
Ljubljana Adria Airways Air Serbia Adria Airways
Minhen Lufthansa United, Air Canada Star Alliance
Moskva Air Serbia Aeroflot Air Serbia
Moskva Aeroflot Air Serbia Aeroflot
Pariz Air Serbia Air France Air Serbia
Rim Alitalia Air Serbia Alitalia
Rim Air Serbia Alitalia Air Serbia
Sarajevo Air Serbia B&H Airlines Air Serbia
Sarajevio B&H Airlines Air Serbia B&H Airlines