»Gubitak prtljaga

Gubitak prtljaga

Ukoliko se vaš prtljag ne pojavi na traci kada se ona u potpunosti isprazni i zaustavi onda se desio gubitak prtljaga i potrebno je da ne paničite i da odmah posetite šalter za izgubljeni prtljag.

Više o izgubljenom ili oštećenom prtljagu možete pročitati u našem tekstu u rubrici namenjenoj pravima putnika.

Na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” postoje dve službe za traganje za izgubljenim prtljagom:

“LOST & FOUND”

je aerodromska služba, koja se opslužuje putnike svih aviokompanija koje sleću na beogradski aerodrom, osim Air Serbije, koja ima sopstvenu službu. “Lost & Found” šalter se nalazi u dolaznom holu na mestu prijema prtljaga, ispred carinske kontrole i izlaza. Služba na zahtev putnika besplatno dostavlja prtljag putnicima na kućnu ili hotelsku adresu na teritoriji Srbije. Putnici na sopstveni zahtev mogu i sami preuzeti prtljag (u periodu od 08 do 12 i od 19 do 21 čas). Radno vreme službe je svakog dana od 06 sati pa do poslednjeg sletanja aviona aviokompanije sa kojima služba ima ugovor za obavljanje ove usluge. Telefon službe je: 011/209-4854 a radno vreme call centra je svakog dana od 8 do 15 i od 18 do 20 čas.

“SU-PORT”

vrši potragu izgubljenog prtljaga Air Serbije. Ova služba se nalazi u dolaznom holu. Prtljag se dostavlja putnicima na kućnu adresu (u hotel) samo ukoliko prilikom popunjavanja zapisnika o neprispreću prtljaga u formularu daju saglasnost da im se prtljag dostavi. Radno vreme je od 05 do 23 časa. Kontakt telefoni ove službe su: 011/2676-374, 065/2267-050. E-mail adresa ove službe je: su-port.lostandfound@jat.com

Putnik kome se dostavlja prtljag na kućnu adresu treba da ima u vidu da taj prtljag mora da prođe carinsku kontrolu. Ukoliko carinska služba odbije da uradi kontrolu bez prisustva putnika onda on mora da dođe lično po svoj prtljag. Ukoliko carinska služba pristane da uradi pregled, po završetku se prtljag plombira i sprema se za isporuku putniku.