»MPA Ugovor

MPA Ugovor

MPA ugovor je globalni multilateralni ugovor koji je pod patronatom IATA-e. On se odnosi na distribuciju cena za komplikovane aviokarte koje sadrže letove dve ili više aviokompanija.

Na osnovu utvrđene proporcije itinereri se dele na segmente koje lete različite aviokompanije i na osnovu univerzalno određene miljaže (dužine segmenta) ove aviokompanije učestvuju sa određenim procentom u zajedničkoj (globalnoj) ceni.

Ovakve cene nisu povoljne i više služe kao ugovorna merna jedinica koja se koristi za regulisanje međukompanijskih finansijskih obaveza nego što se po njima prodaju aviokarte krajnjim korisnicima. Međutim u slučaju nepropisnog izdavanja aviokarata od strane turističkih agenata globalne cene se primenjuju prilikom određivanja kaznenih mera koje se agentima ispostavljaju putem ozloglašenog ADM-a (Agent Debit Memo).