»Maloletnici

Maloletnici

Putovanje maloletnih lica (minor) avionom se razlikuje od putovanja odraslih osoba. U Srbiji se maloletnicima smatraju lica starosti do 18 godina, dok je u nekim državama na svetu granica punoletstva na 21 godini.

Maloletnici (minors) u aviosaobraćaju

Međutim u aviosaobraćaju se u smislu pravila putovanja i tarifa za gornju granicu uzima 16 punih godina (retko 17). Do tog uzrasta se putnici nazivaju MINORS (maloletnici), a preko tog uzrasta su ADULTS (odrasli).

Čak ni sva maloletna lica ne putuju na isti način. U aviosaobraćaju se razlikuju tri kategorije maloletnih lica i svaka od tih kategorija ima svoje specifičnosti:

  • bebe (od 0 do 2 godina)
  • deca (od 2 do 12 godina)
  • stariji maloletnici (od 12 do 16/17 godina)

Beba (Infant)

Bebe koje su stare maksimalno 2 godine putuju u pratnji roditelja/staratelja. Za bebu nije neophodno da se rezerviše posebno sedište, pošto ona može da bude u krilu odrasle osobe. U tom slučaju bebe plaćaju samo 10% od cene aviokarte.

Ukoliko roditelji žele posebno sedište za bebu onda se ta karta plaća kao i karta za dete sa dečjim popustom na cenu standardne karte. Na dugim putovanjima nije zgodno držati bebu sve vreme u krilu pa se preporučuje roditeljima da za bebu ipak rezervišu sedište.

Beba ne može samostalno da sedi na tom sedištu već je za nju potrebno obezbediti posebnu sedeljku. U pojedinim aviokompanijama imaju na raspolaganju specijalne kolevke koje se mogu instalirarati na sedište pored.

Ukoliko aviokompanija ne poseduje ovakve kolevke, roditelji mogu poneti automobilsko sedište za bebe. Ovo sedište mora biti odgovarajuće tako da se može namestiti da beba bude sigurna. Aviokompanije zato daju spisak automobilskih sedišta koja su odgovarajuća i koja se mogu uneti u kabinu.

Sedište na koje se postavlja automobilsko sedište za bebe mora se nalaziti u redu do prozora, dok se bebina pratnja smešta u sedište u srednjem redu. Roditelji sa bebama se ukrcavaju na let pre ostalih putnika.

Trošak izdavanja aviokarte u turističkim agencijama se ili ne naplaćuje za bebe ili se naplaćuje u umanjenom iznosu.

Međunarodno prihvaćen univerzalni naziv za bebe (odojčad) u aviosaobraćaju je engleska reč INFANT (od latinskog in fans = onaj koji ne govori)

Dete (Child)

Maloletna lica starosti od 2 do 12 godina se u aviosaobraćaju nazivaju decom i za njih važe posebna pravila prevoza koja zavise od toga da li su deca praćena ili nepraćena tokom putovanja, tj. da li putuju sama ili u pratnji neke odrasle osobe.

Za decu ne postoje posebne tarife, ali postoje široko primenjivi popusti. Uobičajeno je da cena karte za decu iznosi 67-75% od cene karte za odrasle. Dečji popusti, najčešće nisu primenjivi na promotivne tarife, tako da se često dešava da je povoljnije kupiti promotivnu kartu bez dečjeg popusta nego kartu po redovnoj ceni sa dečjim popustom.

Oznaka za decu u rezervacionim sistemima i međunarodnoj komunikcija je preuzeta iz engleskog jezika – CHILD.

Stariji maloletnik (Youth)

Deca starosti od 12 do 18 godina predstavljaju starije maloletnike i za njih ne postoje posebni uslovi putovanja avionom.

Ova deca mogu da putuju bez ograničenja samostalno bez pratnje odraslih osoba, ako je to skladu sa lokalnim zakonima. Roditelji ipak mogu zatražiti pratnju i za stariju decu, ukoliko to žele. Tada oni putuju na isti način kao nepraćena deca.

Za starije maloletnike ne važe dečji popusti, već se eventualno mogu primeniti omladinski popusti (youth) ukoliko postoje. Poslednjih godina ovi popusti su prava retkost.

Uobičajeni naziv za maloletnike ovog uzrasta u aviosaobraćaju je engleska reč YOUTH koja označava mlade (tinejdžere).