»Stariji putnici – seniori

Stariji putnici – seniori

Stariji putnici ostvaruju pravo na seniorski popust, koji se primenjuje na standardnu tarifu ekonomske klase (ne na promotivne). Seniorske karte uobičajeno su jeftinije do 20% od standardne tarife i primenjuju se, u zavisnosti od prevoznika, na osobe starije od 60 godina. Kod nekih kompanija je donja granica 62 ili 65 godina. Visina popusta takođe zavisi od prevoznika, destinacije i tarifne politike.

Karte sa seniorskim popustom su ipak dosta retke u poslednje vreme, a pojedine kompanije ograničavaju ove popuste samo na domaći saobraćaj ili na određene linije.

Seniorske tarife

Ovaj popust se uvek obračunava na osnovne tarife, tzv. full fare, koje su iznad najčešće postignutih cena karata. Kada se na tu punu tarifu obračuna popust konačni iznos je i dalje viši od iznosa promotivnih tarifa.

Na primer: Tarife na nekoj liniji su 20, 60, 100, 150, 200, 500 evra, gde je tarifa od 100 evra osnovna, tzv. puna tarifa. Seniori bi u slučaju da žele popust platili uobičajenih 80% od te tarife što bi bilo 80 evra, što je opet skuplje nego da kupe kartu prema nekoj od nižih tarifa (20 ili 60 evra).

Aerodromska pomoć za starije osobe

Stariji putnici mogu da zatraže pomoć prilikom putovanja dok borave na aerodromu, posebno kada su u tranzitu. Aerodromska pomoć je besplatna za određene kategorije putnika (zbog zdravstvenih razloga). Pravo na besplatnu pomoć imaju i osobe sa oštećenim slabijim vidom ili oštećenih sluhom. Za ostale putnike ova usluga se naplaćuje prema posebnim cenovnicima aviokompanija.

Pomoć mogu zatražiti putnici koji imaju otežano kretanje ili se teže snalaze u prostoru kao i osobe koje ne govore engleski ili neki drugi svetski jezik.

Pomoć je najbolje zatražiti još tokom rezervacije kada je potrebno dobiti odobrenje od strane aviokompanije.

Pomoć se može dobiti i na samom aerodromu u slučaju preke potrebe, kada je putnik kome je ona potrebna može zatražiti na informacijama.