»Odgovornost prema putnicima

Odgovornost prema putnicima

Sve aviokompanija koje žele da lete u Srbiju su u obavezi da imaju uplaćenu polisu osiguranja koja pokriva eventualnu štetu pričinjenu trećim licima i putnicima upotrebom vazduhoplova.

Osiguranje je neophodno prilikom izdavanja AOC ( uverenja o osposobljenosti aviokompanije za obavljanje javnog aviosaobraćaja) za svaki vazduhoplov posebno, slično kao kod automobila. To mora imati na uvid svaka vazduhoplovna vlast kada izdaje nekoj kompaniji AOC, pa tako i Direktorat civilnog vazduhoplovstva.

I kada se avion upisuje u registar, mora imati osiguranje. Osiguranje proveravamo i kada se odobravaju zahteve za letove stranih aviokompanija u Srbiji. Dakle, svaki avion koji se vine u visine, odnosno da bi poleteo, mora imati osiguranje.

Ovo osiguranje je obavezno prema domaćem Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju i naziva se Osiguranje vlasnika vazduhoplova za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima.

Svi putnici u redovnom i čarter saobraćaju su preko ove polise osigurani tokom leta avionom i to od usled:

  • smrti
  • povrede tela
  • narušavanja zdravlja
  • štete na imovini
  • uništenja ili oštećenja tereta i registrovanog prtljaga

Osiguravajuće kuće ugovorom o osiguranju sa vlasnikom vazduhoplova pokrivaju i štetu nastalu usled rata ili terorizma.

Iznos najniže sume osiguranja utvrđuje Vlada Republike Srbije na predlog Narodne Banke. Ona se izražava u SDR jedinicima (posebna prava vučenja, special drawing right) čija se vrednost obično kreće oko 1,5 dolara.

Najmanji iznos osiguranja za pojedinačnog putnika je 250.000 SDR, za lične stvari putnika koje su u kabini vazduhoplova 1.000 SDR, za teret i registrovan prtljag je 17 SDR po kilogramu.