»Rezervacija karte

Rezervacija karte

Rezervacija avio karte je samo potvrda o nameri kupovine. Prilikom rezervacije putnik iskazuje svoju nameru da leti avionom izabrane avio kompanije na određenom letu, određenog dana.

Rezervacija je uvek besplatna i nije obavezna, odnosno putnik može u okviru rezervacije vršiti mnoštvo promena ukoliko za to postoji potreba i mogućnosti, a na kraju ne mora čak ni kupiti kartu. Međutim, svaka rezervacija ima svoja pravila kojih se putnički agent i putnik moraju pridržavati.

Aviokarta se najlakše može rezervisati telefonom preko predstavništva aviokompanije ili turističke agencije. Rezervacija karata preko interneta je retko moguća.

Jat Airways je neko vreme omogućavao online rezervaciju karata dok je kupovina bila moguća lično u predstvaništvima kompanije u gradu. Oni bi primali rezervacije online i davali bi vremenski rok putniku da kupi kartu.

Online rezervacije omogućava i Wizz Air, koji putnicima koji kao način plaćanja izaberu bankarski transfer omogućava kraće zadržavanje od 24 do 72 sata rezervacije dok se transfer ne realizuje.

Rezervisana karta nije garancija da će ona i moći da se kupi. To jeste neka vrsta sigurnosti ali putnik se ne sme previše pouzdati u rezervaciju. Kao što putnik može da odustane od kupovine karte bez ikakvih obaveza isto tako i aviokompanija može da promeni uslove, da otkaže let ili da odbije rezervaciju iz drugih razloga.

Za vreme trajanja rezervacije moguće su brojne promene kako samih letova, tako i tarifa ali isto tako postoji i mogućnost grešaka. Putnik treba da zna da osim čuvanja sopstvene profesionalne časti ni avioagent ni aviokompanija nemaju nikakvu drugu obavezu prema rezervacijama i putnicima. Tek kupovinom karte putnik stiče prava koja su zaštićena međunarodnim zakonima i pravilnicima.
Preporuka je da rezervaciju čuvate što kraće možete i da se nikada ne oslonite previše na nju.

Duple rezervacije

Putnici često na više mesta izvrše rezervacije. One se odmah izdvoje u rezervacionim sistemima aviokompanija kao duple rezervacije i pošalje se upozorenje avioagentima ili putnicima da je došlo do dupliranja. Tada se obavezno brišu sve suvišne rezervacije i ostavlja se samo jedna. Ukoliko to avioagent ili putnik ne urade može se desiti da aviokompanija sama izbriše sve rezervacije i da ne ostavi nijednu.

Postoji i problem kada se u istoj rezervaciji (grupnoj) nađu dve osobe koje se isto zovu i prezivaju. Rezervacioni sistemi će ovakve rezervacije odmah okarakterisati kao duple. Ovakvu rezervaciju je skoro nemoguće napraviti. U tom slučaju je preproručljivo javiti se direktno aviokompaniji kako bi se taj problem prevazišao.

Lažne rezervacije

Aviokompanije ne dozvoljavaju avioagentima da prave lažne rezervacije kako bi na taj način na određeno vreme sačuvali slobodna jeftina mesta za neke potencijalne putnike u bliskoj budućnosti.

Ovakvi postupci se strogo kažnjavaju, ali postoji problem utvrđivanja krivice, pošto prevoznik teško može da utvrdi da li je stornirana rezervacija bila za pravog putnika i stvarnu osobu ili je osoba izmišljena.

Putnici koji imaju neobična imena i prezimena koja bi mogai zvučati “izmišljeno”, treba da posebno obrate pažnju na način rezervisanja karte. Ako se zovete na primer Petar Petrović, Marko Marković ili John Smith ili se prezivate možda Putnik onda bi vaše ime moglo da bude sumnjivo avioprevozniku.