»Veterinarski saveti

Veterinarski saveti

Da bi kućni ljubimac mogao da putuje u inostranstvo i da uopšte bude primljen na let pored unapred kupljene urađene rezervacije i dobijene potvrde od aviokompanije potrebno je i veterinarski pripremiti ljubimca.

Aviokompanije prilikom prijema životinje na let zahtevaju na uvid svu neophodnu dokumentaciju. Obavezan dokument pored pasoša je i veterinarski sertifikat (Certificate of good health) odnosno uverenje o zdravstvenom stanju životinje.

Potrebna veterinarska dokumentacija za putovanje kućnog ljubimca:

  • pasoš ( dobija se prilikom redovne vakcinacije i čipovanja)
  • čip (dobija se prilikom prve vakcinacije i veterinarskog pregleda, obavezan je za pse po srpskim zakonima)
  • potvrda o izvršenim vakcinacijama (nalaze se u pasošu)
  • FAVN test ( dokaz da je životinja vakcionisana protiv besnila. Radi se minimu 30 dana od vakcine)
  • Uverenje o zdravstvenom stanju životinje (izdaje veterinar. ne sme biti starije od dva dana od polaska na put)
  • Aklimatizacioni sertifikat (u zimskom periodu)

Aklimatizacioni sertifikat (Acclimation certificate)

Aviokompanije zahteva akilmatizacioni sertifikat za pse i mačke koji putuju kao predati prtljag ( u prtljažnom delu) u doba godine kada su temperature na zemlji ispod 8 stepeni celzijusove skale. Ovo važi kako za polazni i dolazni aerodrom tako i za sve usputne aerodrome. Ukoliko je na bilo kom od njih temperatura ispod 8 stepeni, aviokompanije neće na let primiti životinju osim ukoliko za nju nije izdat aklimatizacioni (acclimation) sertifikat.


Na slici: Deo sertifikata koji prikazuje “izjavu” da životinja može da podnese određeni temperaturni raspon. Izjavu i sertifikat potpisuje veterinar.

Kako da pripremite kućnog ljubimca za put

  • Nahranite je minimum četiri sata pred put
  • Omogućite životinji pre puta pražnjenje bešike i creva

Obavezno se konsultujte sa veterinarom pre nego što se odlučite na let avionom. Najbolje je da to bude veterinar koji poznaje vašeg ljubimca i koji će znati kako će transport avionom za njega biti najbezbolniji.