»Trudnice

Trudnice

Putovanje avionom tokom trudnoće je sigurno, ali bi svakako trebalo preduzeti određene mere opreza prilikom planiranja putovanja.

Lekari se slažu da su rizici minimalni za trudnice koje imaju normalnu i zdravu trudnoću. One trudnice koje spadaju u rizične kategorije zbog komplikovane trudnoće trebalo bi da putuju uz veći oprez.

  • Trudnice koje su ušle u dve nedelje pred porođaj ne mogu leteti, odnosno neće biti primljene na let.
  • Trudnicama se takođe ne dozvoljavaju transferni letovi gde je vreme čekanja na naredni let duže od 4 sata.

Kontraindikacije

Trudnice koje tokom trudnoće imaju uobičajene probleme poput povišenog krvnog pritiska, dijabetesa, anemije kao i probleme sa posteljicom ne bi trebalo da lete avionom.

Cirkulacija i krvni pritisak

Kod svih putnika tokom letenja avionom postoji blago povišen rizik od stvaranja krvnih ugrušaka. Kod trudnica je ovaj rizik još i veći usled ubrzane cirkulacije i povišenog krvnog pritiska. Zato se savetuje trudnicama (ali i svim ostalim putnicima) da tokom dužih letova redovno ustaju i da se prošetaju kroz avion između redova. Na dugim letovima bi trebalo nositi specijalne medicinske čarape koje sprečavaju nastanak duboke venske tromboze.

Radijacija

Radijacija tokom leta je povišena, ali su njene vrednosti sasvim bezopasne i ne mogu imati nikakvog uticaja na putnike. Ni trudnice ne treba da brinu zbog ove radijacije, pošto ona ne može ostaviti posledice na plod ili na tok trudnoće.

Vazdušni pritisak

Vazduh u putničkoj kabini je pod pritiskom koji je jednak stvarnom vadzušnom pritisku na nadmorskim visinama od 1500 do 2500 metara. Trudnice koje žive na nižim nadmorskim visinama mogle bi osetiti manjak kiseonika zbog čega će im se ubrzati rad srca i povisiti krvni pritisak.

Faze trudnoće

Ginekolozi tvrde da je za letenje trudnica najbolja sredina trudnoće. U periodu od 14. do 28. nedelje trudnice se najbolje osećaju i imaju najviše energije. Tada su najmanji rizici po bebu. U prvoj trećini je povišen rizik od pobačaja, a trudnice imaju problem sa jutarnjim mučninama, isrpljene su i prolaze kroz turbulentan emotivni period. U poslednjoj trećini povećan je rizik od prevremenog porođaja, a trudnice imaju problem komfora pošto je stomak veliki.

Udobnost

Da bi im putovanje bilo udobnije trudnice treba da biraju sedišta do prolazak ili u prvom redu gde mogu da ispruže noge. Ne treba da jedu hranu koja nadima i stvara gasove. Treba da se obuku lagano u udobnu široku garderobu.

Aviokompanijska pravila

Aviokompanije ograničavaju prevoz trudnica na svojim letovima. Trudnice koje nose jedno dete do 32. nedelje trudnoće mogu slobodno da putuju avionom. Ukoliko trudnica nosi dvoje ili više dece ova granica se snižava za dva meseca.

Ukoliko se putnica nalazi u poodmakloj trudnoći (četiri nedelje do termina porođaja) aviokompanije zahtevaju MEDIF obrazac. Ovaj zahtev se traži i kada je do termina porođaja ostalo šest nedelja ukoliko se radi o blizancima, trojkama i više dece ili o komplikovanoj trudnoći.

Ovi rokovi mogu se neznatno razlikovati u zavisnosti od aviokompanije i zato je ipak poželjno da se pre kupovine aviokarte raspitate o preciznim uslovima.

Mišljenje doktora

Sveukupno posmatrano letenje za trudnice nije rizično i ne treba ga izbegavati osim ako za tim postoje opravdani medicinski razlozi. Zato se uvek pre puta treba posavetovati sa ličnim doktorom koji će dati svoje stručno mišljenje. Za svaki let trudnica treba da se konsultuje sa svojim doktorom a posebno ukoliko je tokom trudnoće imala komplikacije.

Nakon porođaja

Aviokompanije ne prihvataju na let bebe koje su tek rođene. Obično je donja starosna granica sedam dana, mada može biti i 14 dana nakon rođenja. Lekari u tom uzrastu i ne preporučuju da bebe putuju avionom.