»Faze leta

Faze leta

Jedan let se sastoji od više različitih faza i svaka od njih se značajno razlikuje i svojim specifičnostima na određen način utiče na putnike. Jedan let se najčešće računa od trenutka pokretanja aviona sa parking pozicije pa sve dok se ne zaustavi na parking poziciji dolaznog aerodroma. Ponegde se u let računa samo onaj period od odvajanja aviona od piste pa do njegovog ponovnog dodira sa pistom na krajnjoj destinaciji.

Jedan let, u skladu sa prvom definicijom sastoji se od nekoliko faza: taksiranje, poletanje, krstarenje i sletanje.

Taksiranje (taxi)

Onog trenutka kada je avion ukrcan i spreman za poletanje počinje izlazak sa parking pozicije i vožnja ka rulnoj stazi (pomoćnoj stazi koja služi za izlazak na pistu).

Svako kretanje aviona po manevarskim površinama aerodroma se zove “taksiranje”. Ono može biti taksiranje ka pisti, taksiranje ka poziciji za poletanje ili taksiranje od piste (nakon sletanja, kada se avion uputi ka parking poziciji).

Tokom taksiranja od putnika se zahteva da se pripreme za let i da budu vezani, kabinsko osoblje može privesti kraju demonstraciju postupaka za slučaj opasnosti. Ukoliko na aerodromu ili na internetu posmatrate dolaske/odlaske primetićete oznaku “taxi” pored određenog leta što pokazuje da je avion ili u pripremi za poletanje ili je sleteo i kreće se ka terminalu.

Poletanje

je najstresnija faza leta kako za putnike tako i za posadu. Tokom poletanja avion sa početne pozicije postiže veliko ubrzanje i u određenom trenutku se odvaja od piste. Poletanje se dalje nastavlja sve do postizanja predviđene visine krstarenja.

Poletanja aviona su jedna od najriskantnijih faza i avionske nesreće su se u velikom procentu desile baš u ovoj fazi. Putnici moraju tokom poletanja biti vezani i ne smeju koristiti elektronske uređaje koji mogu ometati avio uređaje od kojih zavisi uspešno poletanje.

Tokom poletanja sve osobe u avionu moraju biti na svojim mestima vezane pa tako i članovi posade. Ova faza leta se u polascima/dolascima označava kao “departing” ili “take off”.

Krstarenje

Krstarenje (letenje) je najmirniji i najbezbedniji deo leta. Kada avion postigne predviđenu visinu leta ulazi u ovu fazu.

Tada se oznaka za vezivanje pojaseva može isključuje a kabinsko osoblje počinje da poslužuju putnike u avionu, da im nudi prodaju robe iz kompanijskog kataloga.

Putnici mogu napustiti svoje mesto odlazeći do toaleta ili se prošetati kako bi se malo razmrdali i protegli noge.

Krsterenje se obično označava ka “cruising” ili “en route” na internet sajtovima gde je moguće pratiti kretanje aviona na određenom letu.

Sletanje

Faza sletanja počinje kada avion počne da prilazi dolaznom aerodromu i kada krene da postepeno obara visinu. Oznaka za vezivanje pojaseva je uključena, putnici ostaju na svojim mestima i ne šetaju se kroz kabinu.

Sletanje kao i poletanje može biti veoma rizično i zato je važno da se putnici pridržavaju uputstava koja dobijaju od posade. Na svom sedištu, vezan, treba ostati sve do trenutka kada se avion u potpunosti zaustavi na svojoj parking poziciji.

Tek tada treba odvezati pojas, ustati, polako pokupiti svoj ručni prtljag i uputiti se ka izlazu. Oznaka za sletanje je “landing”. Kada avion sleti i pristane na parking uz terminal koristi se oznaka “landed”.