»Aerofobija (strah od letenja)

Aerofobija (strah od letenja)

Strah od letenja je veoma česta pojava. On predstavlja jednu izuzetno kompleksnu fobiju pa ga je zato i teže pobediti. Poznat je pod nazivom aerofobija. Ovaj strah se teško može u potpunosti pobediti ali je moguće kontrolisati ga tako da putnik može slobodno da putuje bez većih poteškoća.

Putnici koji pate od aerofobije predstavljaju veliki teret i problem drugim putnicima i posadama aviokompanija a mogu predstavljati i opasnost po bezbednost leta.

Zato je borba protiv ove fobije prisutna kod svih ozbilnjih aviokompanija. Imamo saznanja da je stari jugoslovenski JAT imao čak i posebne programe za osobe koje imaju strah od letenja. Za njih su organizovane posete aerodromu i obilazak aviona kao i kraći probni letovi ka nekim domaćim destinacijama.

Aerofobije su kompleksne i mogu biti proizvod neke druge fobije ili čak i više njih zajedno. Strah od letenja nije sam. Njega obično prate i strah od visine, zatvorenog prostora, strah od malog prostora, velike vode, mraka ali i socijalni strah, odnosno strah od drugih ljudi ili od gužve.

Činjenica da se let odvija na velikoj visini i da se avion često više sati nalazi iznad mora i okeana, kao i da se leti noću, da je avion pun nepoznatih ljudi koji se nalaze u malom i skučenom prostoru koji je pri tom zatvoren i da se ne može ni jedan mali prozor otvoriti samo dodatno podstiču strah ili strahove.

………………….
Fotografija desno: Air France ima kurseve
za osobe koje imaju strah od letenja

Osobe koje pate od aerofobije mogu imati različite manifestacije. Neki putnici ne moraju javno pokazivati taj svoj strah ali će on biti izražen veoma intenzivno kroz unutrašnje, psihičko stanje.

Osobe koje boluju od aerofobije mogu imati veoma jake psiho-fizičke simptome. Simptomi se mogu javiti i pre samog putovanja još pri pomisli na avion i na letenje. Kako se približava trenutak leta i putnik koji pati od aerofobije prilazi aerodromu pojavljuju se i prvi simptomi paničnog napada. Javljaju se drhtavica, znojenje, crvenilo, mučnine, povraćanje, gušenje, sušenje usta, napetost mišića, grčevi, gubitak kontrole i nesvesno ponašanje.

Razni simptomi aerofobičnog napada mogu predstavljati opasnost tokom leta. Može se desiti da osobe u napadu panike pokušaju da otvore vrata, razbiju prozor i slično. Iz tog razloga kabinsko osoblje ima dozvolu da upotrebi mere zaštite odnosno da osobe koje u napadu panike ugrožavaju bezbednost putnika i letelice fizički onesposobe i ako treba vežu.

Strah od letenja se može ublažiti psihoaktivnim lekovima a dugotrajniji proces prevazilaženja i lečenja ovog straha se praktikuje psihološkim metodama koje za cilj imaju smanjivanje osetljivosti tako što se osoba postupno i konstantno izlaže izvoru straha.