»IATA

IATA

IATA (International Air Transport Association) je međunarodno udruženje avioprevoznika. Sedište ove veoma važne međunarodne regulatorne organizacije je u Montrealu. IATA (izgovara se “ajata”) ima i centralnu evropsku kancelariju u Ženevi.

Udruženje je osnovano 1948. godine u Havani. U udruženju se nalazi 230 aviokompanija koje ukupno obavljaju 93% redovnog aviosaobraćaja.

IATA je prisutna u 148 zemalja preko 74 regionalne kancelarije. Regionalna kancelarija koja je nadležna za Srbiju je u Zagrebu i nadležna je za Hrvatsku i zapadni Balkan.

IATA štiti interese aviokompanija širom sveta, pojednostavljuje brojne procedure i na taj način smanjuje troškove aviosaobraćaja. Ova organizacija propisuje pravila po kojima su aviokompanije koje su članice
dužne da se ponašaju i da obavljaju svoju delatnost. Pravila koja donosi IATA tiču se bezbednosti i sigurnosti, efikasnosti, ekonomičnosti.

Ovo udruženje se u avioindustriji nametnulo kao nezaobilazno i pored toga što štiti aviokompanije ono se pojavljuje i kao veoma važan posrednik između njih i putnika. Članstvo u IATA-i je moguće i za druge delatnosti koje su u direktnoj vezi sa aviosaobraćajem na prvom mestu turstičke agencije koje se bave organizacijom putovanja i prodajom aviokarata.

Kako bi neka turistička agencija imala mogućnost i pravo da izdaje aviokarte ona mora da bude članica IATA-e. Za rezervacije aviokarata nije potrebno članstvo.

Projekat: Checkpoint budućnosti

IATA osim što se bavi regulacijom međukompanijskog poslovanja radi i na nekim veoma značajnim projektima koji su od velike važnosti za razvoj aviosaobraćaja. Trenutno najveći i najvažniji projekat se bavi proverama putnika na aerodromima. Ove provere mnogo koštaju industriju, a putnicima donose velike muke i utiču na kvalitet putovanja. Prema projektu koji je nazvan “Checkpoint of the future” (Kontrolni punkt  budućnosti) putnici bi bili selektivno provereavani. Postajale bi tri kategorije putnika prema stepenu provere. Na osnovu istorijskih podataka i provera postojale bi baze podataka o putnicima i oni bi bili razvrstavani u jednu od tri grupe, pa bi prema tome imali prilagođene aerodromske kontrole.


Ilustracija: Checkpoint of the future, IATA

BSP

(Billing and Settlement plan)

je sistem kreiran od strane IATA-e da pojednostavi prodaju i prodajne odnose između različitih učesnika u procesima pružanja usluga avio prevoza i izdavanja putnih dokumenata (aviokarata). Preko BSP (izgovara se “bi-es-pi”) sistema povezani su avioprevoznici, globalni-distributivni sistemi (rezervacioni sistemi), aerodromi i turističke agencije. Svaka prodaja aviokarata se registruje preko BSP sistema preko koga se vrši naplata od avio agencija a novac se dalje u određenom propisanom odnosnu (u skladu sa tarifama) redistribuira ka pružaocima usluga (aerodromi, aviokompanije, rezervacioni sistemi). Na ovaj način prodaja aviokarata je automatizovana i pojednostavljena. BSP pomaže sprečavanju brojnih malverzacija koje su bile česte u periodu kada su se obračuni tarifa i naplate međusobnih potraživanja obavljali “peške”.

IOSA

(IATA Operational Safety Audit)

je međunarodno priznat program ocenjivanja i validacije aviokompanija u oblasti sigurnosti. Ovaj sertifikat se dodeljuje aviokompanijama koje ispunjavaju visoke sigurnosne zahteve u oblasti organizacije kompanije, upravljanja i unutrašnje kontrole. Jat Airways je aviokompanija koja je među prvima u Evropi dobila ovaj sertifikat.


Foto: Toni Tajler (Tony Tyler), izvršni direktor IATA