»Aerodromske procedure

Aerodromske procedure

Aerodromske procedure za putnike koji koriste usluge aviotaksi kompanija su iste kao i za sve ostale putnike, ali se sprovode na sasvim drugačiji način. Svi putnici moraju da prođu obaveznu pasošku i carinsku kontrolu kao i bezbednosnu proveru pre nego što se ukrcaju u avion. Međutim, putnici u generalnoj avijaciji imaju posebne prolaze na aerodromu, a veoma često imaju posebne terminale.

Terminali generalne avijacije

Ovakvi terminali se nalaze na svim značajnijim aerodromima. Oni su mali i nisu namenjeni velikom broju putnika.

Terminali generalne avijacije treba da opsluže mali broj putnika koji su veoma često VIP putnici ili putnici sa velikim stepenom zaštite (političari i državnici, javne ličnosti, estradne zvezde).

Ovakvi terminali su često udaljeni od velikih putničkih terminala. Oni imaju zasebno parkiralište, obaveznu pasošku i carinsku kontrolu i bezbednosne skenere.

Nakon kontrole nalazi se luksuzni salon u kome putnici mogu da sačekaju da se avion pripremi. Ukrcavanje u avion se obavlja posebnim vozilom.

Procedure u Beogradu

Na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” postoji poseban terminal generalne avijacije, koji se nalazi u sklopu VIP salona (prizemlje C hodnika). Do terminala se dolazi direktno automobilom.

Terminal generalne avijacije je namenjen prihvatu i otpremi putnika i posada generalne avijacije na međunarodnim letovima.

Mapa prizemlja na aerodromu “Nikola Tesla”

(Terminal generalne avijacije je levo na kraju C hodnika, gde piše “VIP salon”)

Sve procedure, uključujući registraciju na let (check-in), predaju prtljaga, sigurnosne provere kao i pasoška i carinska kontrola obavljaju se u samom terminalu, uz asistenciju aerodromskog osoblja.

Na istom mestu putnici koji dolaze u Beograd preuzimaju svoj prtljag i obavljaju carinsku i pasošku kontrolu po dolasku.

Ukoliko je terminal generalne avijacije zauzet putnici se uz dodatnu pratnju mogu sprovesti do tranzitne zone kroz Terminal 2.

Prevoz putnika od terminala generalne avijacije, odnosno Terminala 2 do aviona i obratno obavlja se modernim i udobnim kombi vozilima (na fotografiji desno).

Putnici generalne avijacije nemaju pravo pristupa tranzitnoj zoni namenjenoj za redovan saobraćaj. Njima su na raspolaganju sadržaji u okviru terminala generalne avijacije.

Tamo se nalazi luksuzna čekaonica (na fotografiji dole) sa odeljcima za odmor ali i za rad u kojoj se mogu koristiti usluge interneta, bežičnog interneta, zasebnog računara sa štampačem, telefona i faksa, IPTV. Čekaonica poseduje i aparat za kafu ili čaj

Prihvat putnika i posada generalne avijacije na domaćim linijama obavlja se preko službenog prolaza C, uz obaveznu pratnju aerodromskog osoblja. Putnici po dolasku na aerodrom treba da se obrate na šalteru informacija u Terminalu 2, kako bi im bila dodeljena pratnja.