»U odeljku za prtljag

U odeljku za prtljag

Ovaj odeljak odvojen od putničke kabine ali je takođe ventiliran i klimatizovan isto kao i sama putnička kabina, tako da se životinjama omogućava normalno disanje. Životinje moraju biti u osiguranim boksovima (kavezima) od čvrstog materijala. Ovi boksovi (kennel) imaju više različitih dimenzija u zavisnosti od veličine i težine životinje.

Svaka aviokompanija ima svoje boksove koji se mogu posebno naručiti, minimum 48 sati pre poletanja. Putnici dobijaju ove boksove na aerodromu i u njima ostavljaju svoje ljubimce koji se dalje predaju kao registrovani prtljag. U odeljku za prtljag se moraju prevoziti životinje koje su veće i teže od propisanih za prevoz u putničkoj kabini.

Najveći strah putnici koji nose sa sobom ljubimce imaju upravo od odeljka za prtljag pošto nikada ne mogu biti sigurni da li je taj prostor zaista klimatizovan i ventiliran podjednako kao i putnička kabina.

Šta ako njihovi ljubimci imaju manjak kiseonika? Loši uslovi u odeljku za prtljag ne bi smeli da budu na letovima velikih i ozbiljnih aviokompanija. No, to se nikada ne može znati.Kako se temperatura i ventilacija u tom odeljku posebno tretiraju nikada ne možemo biti sigurni kako je tamo zaista. Savet je da dobro proverite sa kompanijom koji uslovi su predviđeni u odeljku za prtljag. Ne bi bilo loše da se od aviokompanije zatraži dokument u kome su navedeni minimalni uslovi u odeljku za prtljag i da se to pokaže veterinaru. Kućne ljubimce treba ostavljati u odeljku za prtljag samo u velikim i ozbiljnim aviokompanijama.

Robni (kargo) odeljak

U ovom odeljku se prevoze životinje koje su velikih dimenzija i težine.

  • Kućni ljubimci i životinje koje teže više od 75 kg
  • Koji se nalaze u boksu čije dimenzije prelaze 292 cm u zbiru. U nekim tipovima aviona maksimalne dimenzije boksa koji se može uneti u kargo odeljak je 247 cm.
  • Životinje koje se prevoze na dugačkim interkontinetalnim linijama.