»Aerodromske takse

Aerodromske takse

Aerodromska taksa je samo mali deo ukupne cene aviokarte i ona se odnosi na servis koji aerodrom pruža putnicima, zato se još nazivaju i putnički servis.

Aerodromske takse koje su naplaćene u okviru cene karte obuhvataju aerodromsku taksu odlaznog aerodroma i eventualno aerodromsku tranzitnu taksu, ako se putovanje sastoji od više letova i podrazumeva presedanje na nekom aerodromu.

Aerodromske takse nisu visoke i kreću se od svega nekoliko evra pa do 30-tak evra. Tranzitne aerodromske takse se odnose samo na tranzitne putnike i one su po pravilu niže od odlaznih taksi.

Putnički servis na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu iznosi 12 evra na Terminalu 1 i 16,5 evra na Terminalu 2. Sigurnosna aerodromska takse je 3,3 evra i ne plaćaju je tranzitni putnici. Tranzitna taksa je 4 evra.

Primer naplate aerodromskih taksi

  • Ako putnik leti iz Beograda za Beč u jednom pravcu biće mu naplaćena odlazna aerodromska taksa beogradskog aerodroma.
  • Ako leti Beograd – Beč i nazad onda mu se naplaćuje odlazna aerodromska taksa beogradskog aerodroma i odlazna aerodromska taksa bečkog aerodroma (u povratku)
  • Ako leti Beograd – Beč – Peking u jednom pravcu biće mu naplaćene odlazna beogradska taksa i tranzitna bečka taksa.
  • Ako leti Beograd – Beč – Peking i nazad, onda mu se naplaćuje odlazna beogradska, odlazna pekinška (u povratku) i dva puta bečka tranzitna taksa.

Naduvane aerodromske takse

Neke aviokompanije, turističke agencije, mediji sve takse koje putnik plaća kao dodatak na osnovnu cenu aviokarte nazivaju “aerodromskim taksama” što nije tačno, a pri tom i stvara velike probleme aerodromima koji zbog toga trpe konstantnu negativnu kampanju.

Ako se u medijima objavi da je karta 50 evra a da su aerodromske takse još 100 evra onda je potpuno jasno zašto putnici osećaju ljutnju prema aerodromima misleći da im oni bezobrazno skupo naplaćuju svoju uslugu. A zapravo je istina da je aerodromska taksa samo jedan mali deo svih tih taksi.

U poslednje vreme zbog protivljenja aerodroma ovakvo nazivanje taksi se sve više izbegava i odgovorni turistički radnici, aviokompanije i mediji ih nazivaju “avio taksama” ili samo “taksama”.

Sigurnosna taksa

Sigurnosna taksa je posebna taksa koju naplaćuju aerodromi za potrebe razvoja sigurnosnih i bezbednosnih sistema. Ova je taksa uvedena kao posledica avionskog terorističkog napada u Njujorku 2001. posle kojeg su drastično promenjeni sistemi bezbednosti u avio saobraćaju u celom svetu.
U cilju razvoja ovih sistema i nabavke nove i moderne opreme aerodromi su uveli simboličnu doplatu u vidu sigurnosne takse. Od novca priklupljenog na ovaj način finansiraju se isključivo nabavka sigurnosno-bezbednosne opreme i poboljšanje bezbednosti na aerodromima. Sigrunosna taksa iznosi svega nekoliko evra, najviše do 10 evra i naplaćuje se samo po odlaznom putniku. Ova taksa se ne naplaćuje tranzitnim putnicima.

Primer aerodromskih taksi u Evropi

Napomena: Iznosi aviotaksi su informativni, preuzeti iz GDS Amadeus (7. avgust 2013) i sastoje se od svih putničkog servisa, aerodromskih sigurnosnih taksi i ponegde aerodromskih eko taksi. Ovi iznosi ne uključuju nacionalne (vladine) takse za odlazne putnike. Prikazani su najviši iznosi taksi za aerodrome gde postoji skala. Za zemlje EU prikazani su iznosi taksi u međunarodnom saobraćaju prema zemljama van EU. Ako postoje više nivoa taksi u odnosu na putnu klasu, prikazane su takse za ekonomski klasu.