»Ograničenja za unos ručnog prtljaga

Ograničenja za unos ručnog prtljaga

Aviokompanije ograničavaju ručni prtljag prema količini ali i prema sadržaju što je mnogo važnije zbog bezbednosti putnika i aviona.

Najvažniji razlog za ograničenje ručnog prtljaga u smislu njegovog sadržaja je bezbednost. Kako bi sprečili eventualne terorističke napade korišćenjem potencijalno opasnih predmeta ili supstanci, međunarodne regulatorne organizacije su propisale veoma stroga pravila koja određuju šta sme, a šta ne sme da se unosi u putničku kabinu, ili u avion generalno.

Količina ručnog prtljaga se ograničava zbog ukupne težine koju avion može da ponese, a koja uključuje težinu putnika, predatog prtljaga i ručnog prtljaga. Ova težina se mora poštovati i to se utvrđuje prema putničkim i tovarnim listama pre svakog leta. Drugi razlog je takođe veoma bitan, a to je udobnost putnika unutar putničke kabine. Sa više ručnog prtljaga u putničkoj kabini može nastati pravi haos i velika gužva. Ako ga ima previše, putnici će ga ostavljati ispod sedišta što će otežati kretanje i svakako ograničiti komfor.

U avion se ne smeju unositi:

 • lako zapaljive i eksplozivne materije i gasovi
 • municija
 • zapaljive tečnosti i kiseline
 • šibice u većim količinama
 • otrovni, infektivni i radioaktivni predmeti i materije

Posebna pravila o prenosu tečnosti, gelova i aerosola

Po preporuci ICAO, aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu i sve aviokompanije koje sa njega lete primenjuju specijalna pravila o prenosu tečnosti, gelova i aerosoli. O uslovima o prevozu ovih materija postoje brojna uputstva koja se mogu dobiti u agencijama u kojima se kupuju aviokarte, u predstavništvima aviokompanija ili na sajtovima aviokompanija i aerodroma. Ovakva uputstva postoje i u štampanom obliku i mogu se pronaći na svima ozbiljnim aerodromima.

Nije dozvoljeno unošenje u putničku kabinu:

 • vode, pića i svih drugih tečnosti
 • gelova, krema i praškastih kozmetičkih sredstava
 • artikli koji su u bočicama pod pritiskom (losioni, parfemi…)
 • lekova i medicinskog materijala
Tečnosti, gelovi i aerosoli mogu biti upakovani u posude maksimalne zapremine do 100 ml a ukupna dozvoljena količina po putniku je 1000 ml.Sve posude sa tečnostima moraju biti spakovane u providnu vrećiću maksimalne zapremine 1000ml koju treba prilikom rendgenske kontrole predati odvojeno od ostalog ručnog prtljaga. Takođe je treba dati službenom licu na uvid.

Izuzetno se ove materije mogu uneti ukoliko se radi o:

 • lekovima koji su neophodni putniku koji je hronični bolesnik uz izjavu ličnog lekara
 • hrana za bebe koja može biti dostupna za proveru. (Službenici za bezbednost imaju pravo zatražiti od majke da pred njima lično proba hranu za bebe)
 • kupljenim artiklima u duty free prodavnicama na aerodromu u tranzitnoj zoni, samo ako su propisno zapakovani ( u providnu plastičnu kesu koja je zapečaćena i u koju je spakovan i fiskalni račun iz duty free prodavnice)

U putničku kabinu se mogu uneti:

 • pribor za nokte ali bez sečiva i turpije
 • Lap top računari, PDA uređaji, mobilni telefoni i sl., ali njihova upotreba prilikom leta može biti predmet ograničenja, o čemu više informacija možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.
 • Upaljač-jedan po putniku, šibice koje se ne mogu upaliti trenjem;
 • Ronilačka oprema-boca sa kiseonikom i podvodna baterija-dozvoljena je samo kao ručni prtljag, pod uslovom da se uklone toplotni ili energetski sadržaji.

Službenik bezbednosti može oduzete sve nedozvoljene predmete i materije na proveri ručnog prtljaga prilikom ulaska u gejt.

Kabinsko osoblje ima pravo da zahteva da se ručni prtljag nepropisnih dimenzija preda kao registrovani prtljag ili da se prepakuje na drugi način tako da ispuni propisane standarde.

Na svim aerodromima postoje kalupi za proveru dimenzija ručnog prtljaga. To su jednostavni metalni okviri u koji je potrebno staviti ručni prtljag. Ukoliko on stane u okvir ispunjava standardne dimenzije a ukoliko ne možete da ga spustite u predviđeni okvir onda morate da izvršite reorganizaciju i prepakivanje. Ovakvi okviri za proveru pručnog prtljaga se najčešće nalaze u blizini šaltera za čekiranje kako bi putnici mogli da jednostavno izvrše prepakivanje viška prtljaga u kofere koje će predati.