»Diseldorf

Diseldorf

Aerodrom u Diseldorfu je najveći aerodrom u najgušće naseljenoj regiji Evrope. Severna Rajna-Vestfalija i Rurska oblast su najvažnije gravitaciono područje. Diseldorfski aerodrom se razvio u najveći domaći hab za letove Air Bellina i Lufthanse ali je najvažnije nemačko čvorište za letnje destinacija. Iz Diseldorfa se širi mreža linija ka Mediteranu i Karibima zahvaljujući najvećim evropskim čarter kompanijama kojima je u tu baza.