»Carinski propisi u Srbiji

Carinski propisi u Srbiji

U skladu sa (međunarodnom) Konvencijom o carinskim olakšicama u turizmu i našim propisima, putnik u Srbiju slobodno može uneti lični prtljag, lekove za ličnu upotrebu, do 200 cigareta (boks), jedan parfem, litar alkoholnog pića.

Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji, do ukupne vrednosti tih predmeta od 100 evra , u dinarskoj protivvrednosti.

Carinske restrikcije

Posebne dozvole su potrebne za unošenje živih životinja, sirovina životinjskog porekla, kućne ljubimce, biljke i za amaterske radio stanice.

Na snazi je zabrana unošenja: oružja i municije, nedozvoljenih supstanci, otrova i štetnih materija kao i piratske robe (plagijata).

Unošenje novca u zemlju je neograničeno, ali su svi putnici u obavezi da prema Zakonu o sprečavanja pranja novca i finansiranju terorizma, prijave prenos svake sume iznad 10.000 evra na ulazu i na izlazu iz zemlje. Limit za iznošenje deviza iz zemlje iznosi 10.000 evra.

Carinski prolazi:

  • ZELENI PROLAZ (Nothing to declare) je za putnike koji ne poseduju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina.
  • CRVENI PROLAZ (Goods to declare) je za putnike koji imaju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina.

Ukoliko sa stvarima koje je potrebno prijaviti pokušate da prođete na prolazu “bez prijave” možete imati velikih problema ako vas carinski službenik zasutavi i zatraži da proveri vaš prtljag. Osim carine platićete i kaznu zato što ste prekršili carinske propise i niste prijavili robu.

Prijavljuje se sve što putnik nosi sa sobom i u tzv. skraćenom postupku carini se roba vrednosti do 3.000 evra, po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10 odsto i PDV od 20 odsto (odnosno 8 odsto za robu na koju se primenjuje niža stopa PDV-a).

Uprava carina Republike Srbije

Uprava carina Republike Srbije je deo Ministarstva finansija. Nalazi se u Bulevaru Zorana Đinđića 155a, telefon centrale je: +381 11 201 58 00.

Putnici koji se sretnu sa neljubaznošću carinskog osoblja ili primete kršenje propisa od strane drugih putnika mogu izvršiti anonimnu prijavu na telefon 064/732 (poziv sa mobilnog telefona je besplatan) ili na telefon unutrašnje kontrole 011/311-73-10.