»Povratno putovanje

Povratno putovanje

Povratno putovanje se može smatrati osnovnim u aviosaobraćaju sve do pojave niskotarifnih prevoznika koji uvode putovanje u jednom smeru kao osnovno.

Povratno putovanje ili skraćeno RT (Round Trip) je najeekonomičnije za svaku aviokompaniju, a samim tim i za putnika.

Ovakvo putovanje se sastoji od dva segmenta: odlaznog i povratnog.

Ova dva segmenta su strogo vezana i čine jedno i jedinstveno putovanje.

Ako se putnik sa povratnom kartom ne pojavi na odlaznom letu (no show putnik) onda mu automatski i povratni let propada pošto su dva segmenta vezana u jedno putovanje, a nedolaskom na početak putovanja smatra se da je putnik od istog odustao.

Putnik može izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava za neiskorišćenu kartu samo ako je karta kupljena prema tarifi koja to dozvoljava ili ako je to dozvoljeno uz doplatu, odnosno plaćanje kazne (penala). Ako je karta nerefundabilna putnik ima pravo samo na povraćaj aerodromskih i drugih taksi osim aviokompanijske takse (doplate za gorivo).

Povratna karta sa presedanjem

Aviokompanije omogućavaju putnicima da lete do željene destinacije uz presedanje na nekom transfernom aerodromu. U tom slučaju njihovo putovanje ima dva segmenta (odlazni i povratni) ali se svaki od njih sastoji od više letova u zavisnosti od toga kako su letovi određene aviokompanije umreženi. Kombinacije su brojne, a presedanje može biti i samo na jednom od tih segmenata. Takođe segmenti mogu imati i više presedanja.

Kada putnik poseduje povratnu kartu za putovanje sa presedanjem onda se ti letovi koji su na karti smatraju uvezanim i putnik ima sigurnost u slučaju da se dese nepredviđene okolnosti, da kasni neki od letova što izaziva propuštanje narednog let ili dođe do otkazivanja nekog od letova.

Povratno putovanje sa određenim datumom povratka

Povratno putovanje sa određenim datumom povratka je uvek najjeftinije za putnika. Na ovaj način aviokompanija obezbeđuje sigurnu popunjenost svojih aviona znatno pre datuma leta. Ovo je veoma bitno zbog mogućnosti kontrolisanja troškova i projektovanja zarade pa aviokompanije niskim cenama povratnih karata forsiraju putnike da se unapred odluče za određene datume kada će koristiti njihove usluge. U zavisnosti od izabrane tarife fiksiran datum može biti apsolutno nepromenjiv ukoliko se radi o promotivnim tarifama ili promenjiv u okviru standardnih tarifa ali uz doplatu, a može biti i promenjiv bez doplate ako se radi o najskupljim fleksibilnim tarifama.

Povratno putovanje sa neodređenim povratkom (RT OPEN)

Ukoliko putnik ne zna siguran datum povratka sa svog putovanja onda može zatražiti izdavanje povratne avio karte sa neodređenim povratkom poznate kao karta sa otvorenim povratkom. Karte mogu imati važnost od tri, šest ili dvanaest meseci. U tom periodu putnik može da se vrati kada poželi. Ovakva karta mu omogućava da u bilo kom trenutku u okviru važnosti karte rezerviše sebi mesto na povratnom letu ali samo ukoliko u trenutku rezervacije postoji slobodnih mesta na raspolaganju. Karta sa otvorenim povratkom ne garantuje putniku da će dobiti izabrani datum već on mora takođe unapred pre povratka da izvrši rezervaciju. Rezervaciju može izvršiti u predstavništvu aviokompanije ili u turističkoj ageniji u kojoj je aviokarta kupljena. Ovakve karte su veoma skupe tako da su praktično izašle iz upotrebe. Znatno povoljnije je kupiti kartu sa fiksnim datumom povratka pa uz odgovarajuću doplatu promeniti datum.

Varijacije povratnih karata

Povratne karte imaju i svoje varijacije. Ako putnik napravi povratno putovanje sa kružnim itinererom gde je jedan od segmenata nepoznat onda se takvo putovanje naziva open-jaw. Putnik može da otputuje do jednog aerodroma, a da se vrati sa drugog ili da otputuje do jednog aerodroma i da se vrati na treći aerodrom.

Ako putnik na svom putovanju ima usputno zadržavanje u mestu presedanja koje je duže od 24 časa onda se to naziva stopover. Karta sa stopoverom je skuplja i od putnika se može tražiti da doplati ako želi da ima usputno zadržavanje.