»Aviokarta kao putni dokument

Aviokarta kao putni dokument

Aviokarta je osnovni putni dokument koji sadrži podatke o identifikaciji putnika, osnovne podatke o rezervaciji kao i plan putovanja (itinerer). Aviokarta se izdaje na osnovu urađene rezervacije avio putovanja kao i izvršene uplate.

Aviokarta je virtuelni dokument. On postoji samo kao zabeleška u globalnim i samostalnim aviokompanijskim rezervacionim sistemima. U prošlosti je aviokarta postojala i fizički. Ona je izgledala kao i svaka druga papirna karta ali je bila kompleksnija i morala je imati vrhunske zaštite od falsifikovanja. Istorijska aviokarta je zapravo bila sveščica sa nekoliko listova (kupona) koji bi svaki za sebe imao određenu funkciju i namenu. Više o papirnoj aviokarti možete pročitati u posebnom tekstu.

Staru papirnu kartu zamenila je moderna elektronska karta. To je elektronska zabeleška. Putnik je ne dobija, pošto mu nije ni potrebna za putovanje. Njegovoj karti elektronskim putem pristupaju službenici aviokompanije na samom aerodromu, a putnik umesto karte sa sobom nosi samo broj karte ili broj rezervacije. Ovaj broj može da zapiše na parčetu papira ili da unese u mobilni telefon. Mada mu prilikom prijave za let ni on nije potreban. Celokupna procedura se obavlja uz pomoć pasoša koji služi kao identifikacija putnika.

Sa pojavom elektronske karte putnicima se ne štampa mnoštvo listova i papira već im se samo uruči itinerer koji služi kao važan podsetnik za samo putovanje. Na itinereru se nalaze oznake letova, vremena polazaka i terminali sa kojih se putuje. Itinerer se putnicima može odštampati ili im se može poslati elektronskom poštom.

Uvođenje elektronske aviokarte omogućilo je više mogućnosti za prodaju karata. Putnici više ne moraju da budu fizički prisutni na prodajnom mestu. Dovoljno je da izvrše uplatu i “karta” će im stići direktno u inbox. Takođe se ukida mogućnost gubitka karte, pošto više nema šta da se izgubi. Karta je trajna ali i nepotrebna pa niti se može izgubiti a i kada bi mogla to ne bi imalo nikakvog uticaja na putovanje.