»Nepromenjivost imena

Nepromenjivost imena

Nepromenjivost imena u rezervaciji je veoma važno pravilo. Ime i prezime putnika koje se unese u rezervaciju ne može se kasnije menjati u ime nekog drugog. Ovo je strogo zabranjeno i eventualnu promenu je potrebno uraditi po posebnoj proceduri uz odobrenje aviokompanije.

Ime i prezime putnika u rezervaciju treba da unesete u identičnom obliku u kom je u pasošu !

Lažne rezervacije

Lažne (fiktivne) rezervacije su strogo zabranjene od strane aviokompanija. Ranije su agencije za prodaju aviokarata masovno pravile fiktivne rezervacije kako bi sačuvale povoljne cene aviokarata za trenutak kada se pojavi putnik. U tom trenutku bi samostalno menjali ime u rezervaciji.

Kako bi sprečili ovakve situacije, ali i zbog strogih mera obezbeđenja sigurnosti leta, ime putnika više nije moguće menjati. Sjedinjene Američke Države čak zahtevaju detaljnu proveru svih putnika pre datuma putovanja. Zbog tih mera takođe nije moguće menjati imena putnika.

Imena na raznim jezicima i pismima

Ime i prezime putnika uvek treba pisati pažljivo kako bi se izbegle bilo kakve greške. Zvanično pismo u aviosaobraćaju je latinično pismo. Pravilo je da se podaci u sve rezervacione sisteme unose latiničnim pismom, slovima engleskog alfabeta. Zato se mogu javiti brojni problemi kada se radi o imenu i prezimenu na nekom nelatiničnom pismu (grčko, hebrejsko, jermensko, gruzijsko) kao i sva ćirilična (srpsko, makedonsko, bugarsko, ukrajinsko, rusko) slikovna (kinesko, japansko, korejsko) i tradicionalna afrička pisma.

Problem mogu stvoriti i neki jezici koji koriste latinično pismo ali sa brojnim dijakritičkim znacima ili nestandardnim slovima (srpski i hrvatski, češki, slovački, poljski, nemački, malteški engleski, islandski, turski…). Ovakve netipične znake treba uvek pisati uz pomoć najsličnijeg običnog latiničnog znaka.

Primer: š = s, č = c, ü = u, ö = o, ĕ = e, é = e, ů = u, ű = u, ł = l, ň = n…

Srpska slova se u rezervaciju unose bez kvačica (“Č” kao “C” i sl.) Najveći slovni problem u rezervacijama nastaje sa  “Đ” ili “DJ” u imenu ili prezimenu. Putnik koji ima ovo slovo u imenu bi trebalo da proveri kako je ono napisano u pasošu. Ako je napisano kao “DJ” ili “Dj” u rezervaciju se unosi isto tako kao dva karaktera “D” i “J”. Ako je napisano kao “Đ” onda se u rezervaciju unosi kao “D”. Primer: gospodin Nenad Đorđević će ispravno rezervisati kartu kao: Mr. Nenad Dordevic dok će gospodin Djordje Jovanović pravilno rezervisati svoju kartu tako što će upisati Mr. Djordje Jovanovic.

Slovna greška

Kod stroge zabrane promena imena putnika postoji i izuzetak. Kada se dogodi da je ime putnika pogrešno otkucano moguća je ispravka pogrešno unetog imena). U tipografske greške spadaju sitne greške od jednog do tri karaktera. Čak i za ovakve ispravke avioagencije ili putnici direktno moraju da se obrate predstavništvu aviokompanije ili call centru. Jedino službenik avioprevoznika može izvršiti ove promene.

Ispravka tipografskih grešaka se ne smatra promenom imena, ali se od putnika može zahtevati doplata na ime ove usluge, ako je ona predviđena i uopšte moguća. Većina aviokompanija ipak ne vrši nikakve promene, pošto je svaka promena imena unutar već izdate aviokarte problematična za određene zemlje poput SAD, Kanade, Rusije, Indije, Kine i zemalja Šengenske zone.

Ako se radi o jednoj sitnoj i jasno uočljivoj slovnoj grešci (pogrešno slovo, propušteno slovo ili slovo viška) moguće je da nije potrebna nikakva promena. U ovakvim situacijama moguće je u rezervaciju uneti samo napomenu (od strane ovlašćene osobe aviokompanije) u kojoj će biti navedeno o kakvoj se slovnoj grešci radi.

Mala tipografska greška koja može proizvesti veću zabunu neće biti tolerisana od strane policije, pa se savetuje putnicima da ne rizikuju sa greškama u imenu.

Pojedine aviokompanije mogu naplatiti ispravljanje tipografskih grešaka (obično od 20 do 30 evra) i tada od putnika mogu tražiti da im dostavi kopiju pasoša.