»Carinska kontrola

Carinska kontrola

Kada ste preuzeli svoj prtljag potrebno je još da prođete kroz carinsku kontrolu gde ste dužni da prijavite vredne stvari koje unosite u zemlju. Pre polaska na put potrebno je da se detaljno raspitate o carinskim propisima zemlje u koju putujete kako biste znali šta možete da unesete slobodno, za šta vam je potrebna dozvola, a šta je nemoguće uneti.

Uobičajena carinska pravila koja uz manje izuzetke važe u većini zemalja dozvoljavaju unošenje do 200 cigareta (jedan boks), 1l žestokog alkoholnog pića, 2l blaže alkoholnog pića, 4l običnog vina kao i drugu robu (parfeme i kozmetiku, garderobu, belu tehniku, električne uređaje…) do određene vrednosti, koja zavisi od svake zemlje posebno.

Na svim aerodromima u svetu postoje dva odvojena carinska prolaza:

  • ZELENI PROLAZ (Nothing to declare) je za putnike koji ne poseduju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina. Ukoliko sa stvarima koje je potrebno prijaviti pokušate da prođete na prolazu “bez prijave” možete imati velikih problema ako vas carinski službenik zasutavi i zatraži da proveri vaš prtljag. Osim carine platićete i kaznu zato što ste prekršili carinske propise i niste prijavili robu.
  • CRVENI PROLAZ (Goods to declare) je za putnike koji imaju robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina.