»DCV

DCV

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) je regulatorno i nadzorno telo za civilni aviosaobraćaj koji se obavlja u prostoru pod državnim suverenitetom Srbije.

Posao Direktorata je da uredi vazdušni prostor i saobraćaj koji se odvija u njemu, da prati poštovanje zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj kao i da usklađuje domaću regulativu sa propisima i standardima međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva. (ICAO, EUROCONTROL, EASA)

Srbija ne ostvaruje suverenitet na nebu iznad Kosova i Metohije od Kumanovskog sporazuma 1999. Nad ovim delom srpskog neba suverenitet ostvaruje NATO Alijansa.

DCV obavlja sledeće poslove:

 • traganje za vazduhoplovom i spasavanje putnika u slučaju nesreće
 • Istraživanje avionskih udesa koji su se desili na teritoriji Srbije
 • Regularnost i redovnost aviosaobraćaja
 • Vođenje registra vazduhoplova
 • Licenciranje vazduhoplovnog osoblja
 • Nadzor aerodroma i letilišta
 • Izdavanje dozvola aviokompanijama (AOC -Aircraft Operational Certificat)
 • Izdavanje dozvola domaćim i stranima viokompanijama za obavljanje avio saobraćaja u Srbiji
 • Vazduhoplovne medicine
 • Prevoz opasnih materija
 • Zaštita korisnika
 • Zaštita životne sredine