»Aviopropusnice i Put oko sveta

Aviopropusnice i Put oko sveta

Velike, globalne aviokompanije i avioalijanse imaju posebne aviokarte za putnike koji žele da obiđu svet ili neki određeni kontinent, regiju ili zemlju.

Ovakve karte se značajno razlikuju od uobičajenih aviokarata na koje smo navikli. One služe onima kojima je jedini cilj samo putovanje te su stoga prilagođene potrebama svetskih putnika i lutalica.

Ovakve karte su poznate kao avionske propusnice ili “er pas” (air pass, engleski naziv za ovu vrstu aviokarata). Ovakve karte su veoma povoljne za putnike koji žele da proputuju što više destinacija.

Ove karte predstavljaju zbir odabranih aviosegmenata koje putnik koristi za kružno putovanje između više destinacija u nizu. Karte se prodaju po jedinstvenoj tarifi po segmentu, a njihova krajnja cena zavisi od broja segmenata koji se kupuje. Avio kompanije propisuju minimum tri segmenta, a putovanje se smatra završenim sa povratkom na aerodrom odakle je i počelo. Tokom putovanja nije dozvoljeno zatvaranje kruga odnosno svaki povratak u matični aerodrom znači automatski kraj putovanja.

Postoje razne propusnice ovog tipa. Pored kontinentalnih propusnica pojedine aviokompanije mogu i samostalno izdavati propusnice za nacionalna tržišta.

Put oko sveta

Avioalijanse su iskoristile ovakve vrste karata kako bi putnicima ponudile “Put oko sveta”. Za ovu vrstu putovanja važi sve isto kao i za propusnice. Putnik sam odlučuje o svom itinereru, pravi stop over gde god poželi i na kraju putovanje završava u početnoj destinaciji.

Ovakve karte se mogu naći na tržištu po cenama od 1500-3000 evra pa naviše, po putniku u zavisnosti od ukupne dužine putovanja i broja segmenata. Posedovanje ovakve karte ne garantuje da će putnik slobodno leteti kad god mu padne na pamet i kad dođete na aerodrom. I sa ovom kartom je potrebno da se izvršite rezervaciju leta unapred bilo online ili u nekoj lokalnoj agenciji ili predstavništvu, a putovanje će zavisiti od raspoloživosti slobodnih mesta na izabranom letu.

Najpoznatije karte za put oko sveta nude tri avioalijanse: