»SMATSA

SMATSA

Upravljanje vazdušnim saobraćajem iznad teritorije Republike Srbije povereno je Agenciji za kontrolu letenja. Ova agencija obavlja najznačajnije poslove oblasne vazdušne kontrole ne samo za Srbiju već i za širi region.

U nadležnosti Agencije za kontrolu letenja je prostor iznad Srbije, Crne Gore, južnog dela Jadranskog mora i istočnog dela Bosne i Hercegovine. Iz ovog prostora je izuzet onaj iznad Kosova i Metohije koji prema Kumanovskom sporazumu (1999.) kontroliše NATO.

SMATSA je skraćenica od engleskog naziva ove agencije i znači Serbia and Montenegro Air Traffic Services Agency.

Aktivnosti Agencije

Upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATM-Air Traffic Mangment) podrazumeva čitav niz delovanja u cilju bezbednosti saobraćaja:

  • Određivanje i kontrola procedura i izrada navigacionih postupaka
  • Izrada vazduhoplovnih (navigacionih) karata
  • Kalibraža uređaja i sistema iz vazduha
  • Vazduhoplovne meteorološke usluge
  • Kontrola letenja
  • Obuka kadrova, obrazovanje i usavršavanje

Kontrola letenja

Kontrola letenja je samo jedna od aktivnosti Agencije. To je ujedno i najspecifičnija delatnost po kojoj je agencija i prepoznatljiva širokom krugu ljudi.

Oblasna kontrola letenja

Obavlja komunikaciju sa vazduhoplovima i navigaciju u zoni nadležnosti. Za SMATSA to je Srbija (bez Kosova i Metohije), Crna Gora, južni deo Jadranskog mora, istočna Bosna i Hercegovina). Ona je smeštena u zgradi u okviru kompleksa beogradskog aerodroma “Nikola Tesla”. Oblasna kontrola letenja nadzire najviše nebo, počev od 14500 stopa (4420m)

Prilazna kontrola letenja

Komunikacija sa vazduhoplovima i navigacija u zoni aerodroma: do 80 km vertikalne udaljenosti i do 14500 stopa u visinu. SMATSA poseduje nekoliko aerodromskih kontrola letenja u svojoj zoni nadležnosti: u Beogradu, na aerodromu “Nikola Tesla” i na aerodromu Batajnica, u Podgorici, Tivtu, Kraljevu (aerodrom “Morava”), Nišu (aerodrom “Konstantin Veliki”), Vršcu, Užicu (aerodrom “Ponikve”). Ove službe se nalaze na samim aerodromima.

Aerodromska kontrola letenja (toranj)

Kominikacija sa vazduhoplovima prilikom sletanja, poletanja i kretanja po aerodromskim saobraćajnicama.

Ova služba se nalazi na aerodromima  i smeštena je u kontrolni toranj odakle može i instrumentalno i vizuelno da prati kretanje vazduhoplova u zoni aerodromskog kompleksa.

Aerodromska kontrola letenja kontroliše neposrednu zonu aerodroma (od 9 do 18km)

Posao kontrole letenja

Posao kontrole letenja je jedan od najodgovornijih poslova na svetu. Ovaj posao zahteva besprekorno psihofizičko zdravlje kontrolora kao i apsolutno poštovanje svih propisanih procedura. U ovom poslu ne smeju da postoje nepažnja, zabušavanje, odsutnost, neznanje i nesigurnost.

Osnovni posao kontrole letenja je održavanje radarskog i radio kontakta sa vazduhoplovom, kontrola njegovog kretanja i navigacija prema propisanim vazdušnim koridorima kao i u zoni aerodroma.

Kontrolori letenja su u stalnoj vezi sa posadom vazduhoplova i dostupni su joj za razne instrukcije tokom različitih faza leta.

Oni pomažu međusobnom razdvajanju vazduhoplova na bezbednu udaljenost, primenom propisanih radarskih i neradarskih normi razdvajanja.

Informativna funkcija kontrolora letenja se zasniva na pružanju raznih informacija posadi, uključujući i one o vremenskim uslovima, a sve u cilju bezbednog leta vazduhoplova.

Kontrolori letenja su obučeni da uoče i prepoznaju vanredne situacije koje bi mogle da ugroze bezbednost vazdušnog saobraćaja, kao i da pomažu i prate primenu procedura u vanrednim situacijama.

Osim komunikacije sa vazduhoplovima, kontrolori letenja intenzivno komuniciraju i sa susednim kontrolama letenja bilo da se radi o susedima po vertikali ili po horizontali).

Zgrada kontrole letenja u Beogradu

Na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu se nalazi nova zgrada kontrole letenja. Ona je smeštena u zatvorenom dvorištu iza javne garaže, desno od prilazne saobraćajnice.

Unutar ove zgrade se nalazi uprava SMATSA, školski centar, simulator, tehnička sala i ogromna kontrolna sala u kojoj su smeštene oblasna kontrola letenja i aerodromska kontrola letenja beogradskog aerodroma “Nikola Tesla”.

U starom kontrolnom tornju pored upravne zgrade aerodroma i pored Terminala 1 nalazi se terminalna kontrola letenja aerodroma “Nikola Tesla”.