»Izgubljen ili oštećen prtljag

Izgubljen ili oštećen prtljag

Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik koji prijavljuje gubitak prtljaga mora da priloži aviokartu na kojoj se nalaze nalepnice za prtljag koji je predat. Nalepnice na kartu zalepi službenik aviokompanije koji vrši registraciju putnika za let. Ova nalepnica usled rukovanja prtljagom ili vremenskim neprilika može da bude oštećena ili da spadne i da se zagubi što prouzrokuje odlazak prtljaga na pogrešnu stranu. Sortiranje prtljaga se vrši ručno od strane aerodromskih službenika na osnovu nalepnica i uvek postoji mogućnost da ljudskom greškom neki prtljag bude stavljen na “pogrešnu” traku i da ode na neželjenu destinaciju.

Kada putnik izvrši prijavu izgubljenog prtljaga služba za potragu izdaje “zapisnik o neprispeću prtljaga”. Zapisnik sadrži informacije o veličini, obliku i sadržaju kofera kao i kontakt podatke putnika. Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Kretanje prtljaga se elektronski prati. Svaki prtljag koji je predat ima nalepnicu (tag) na kojoj se nalaze oznaka destinacije kao i bar kod preko koga se mogu proveriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru. Kada prtljag “zaluta” i pojavi se na nekom drugom aerodromu onda se on evidentira i uz detaljne opise unosi u elektronsku bazu podataka gde ga mogu pronaći oni koji su za to zaduženi na odredišnom aerodromu na kome je njegov nestanak prijavljen.

Oštećen prtljag ili eventualna krađa sadržaja prtljaga mora se takođe prijaviti na propisanom obrascu na istom šalteru.

Izgubljen prtljag se u većini slučajeva pronalazi u roku od 24 časa a retko se dešava da se nađe kasnije. Locirani prtljag se šalje prvim letom do krajnjeg odredišta gde se najčešće isporučuje putniku na njegovu kućnu adresu, hotel ili mesto boravka.

U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga putnik ima pravo na odštetu koju mu isplaćuje aviokompanija. Montrealskom konvencijom utvrđena je maksimalna visina oštete za prtljag. Putnik ima pravo na nadoknadu štete u visini od 1300 posebnih prava vučenja* (okviran iznos: 1.200 evra).

Većina aviokompanija refundira neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe ukoliko je putnik ostao bez prtljaga nekoliko dana. Kompanije ovu nadoknadu vrše samo ako je putnik bez prtljaga ostao u destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta. Aviokompanije takođe same određuju visinu refundacije i prihvataju samo razumne troškove.

Službe za traganje za prtljagom u Beogradu

Na aerodromu “Nikola Tesla” postoje dve službe za prtljag:

  • Služba za prihvat, otpremu i traganje za prtljagom “LOST & FOUND”, je aerodromska služba, koja se opslužuje putnike svih aviokompanija koje sleću na beogradski aerodrom, osim Jat Airways-a, koji ima sopstvenu službu. “Lost & Found” šalter se nalazi u dolaznom holu na mestu prijema prtljaga, ispred carinske kontrole i izlaza. Služba na zahtev putnika besplatno dostavlja prtljag putnicima na kućnu ili hotelsku adresu na teritoriji Srbije. Putnici na sopstveni  zahtev mogu i sami preuzeti prtljag ( u periodu od 08 do 12 i od 19 do 21 čas). Radno vreme službe je svakog dana od 06 sati pa do poslednjeg sletanja aviona aviokompanije sa kojima služba ima ugovor za obavljanje ove usluge. Telefon službe je: 011/209-4854 a radno vreme call centra je svakog dana od 8 do 12 i od 19 do 21 čas.
  •  “SU-PORT” vrši potragu izgubljenog prtljaga Jat Airways-a. Ova služba se nalazi u dolaznom holu. Prtljag se dostavlja putnicima na kućnu adresu (u hotel) samo ukoliko prilikom popunjavanja zapisnika o neprispreću prtljaga u formularu daju saglasnost da im se prtljag dostavi. Radno vreme je od 05 do 23 časa. Kontakt telefoni ove službe su: 011/2676-374, 065/2267-050. E-mail adresa ove službe je: su-port.lostandfound@jat.com

Putnik kome se dostavlja prtljag na kućnu adresu treba da ima u vidu da taj prtljag mora da prođe carinsku kontrolu. Ukoliko carinska služba odbije da uradi kontrolu bez prisustva putnika onda on mora da dođe lično po svoj prtljag. Ukoliko carinska služba pristane da uradi pregled, po završetku se prtljag plombira i sprema se za isporuku putniku.

Worldtracer

Izgubljen prtljag se može pratiti preko interneta. Sistrem praćenja izgubljenog prtljaga je poznat kao “Worldtracer” i uz njegovu pomoć putnici četrdesetak najvećih svetskih aviokompanija mogu sami pronaći svoj izgubljeni kofer. Na sajtu http://www.mylostbag.com potrebno je uneti prezime putnika i referentni broj koji se može naći na prtljažnoj nalepnici zalepljenoj u aviokartu.