»Popusti i doplate

Popusti i doplate

Popusti

(Discounts)

Postoje različiti popusti koji e mogu primeniti na tarife. Pojedine najniže i restriktivne tarife ne dozvoljavaju nikakve popuste dok standardne tarife omogućavaju popuste za decu, za stare, za mlade ili za avioagente.

Doplate

Aviokompanije predviđaju različite doplate koje se naplaćuju po posebnim cenovnicima i koje nisu izražene u okviru postojećih tarifa:

 • za višak prtljaga od odobrenog besplatnog prtljaga
 • za prevoz prtljaga kada on nije uključen u cenu
 • za poseban prtljag
 • za prevoz kućnih ljubimaca
 • za iznajmljivanje boksova za kućne ljubimce
 • za prevoz medicinske opreme
 • za angažovanje medicinske pratnje
 • za angažovanje pratnje za nepraćeno dete
 • za obrok u avionu kada on niju uključen u cenu
 • za rezervaciju sedišta
 • za doplatu za sedište pored izlaza za slučaj opasnosti