»Kašnjenje leta

Kašnjenje leta

Smatra se da let kasni ukoliko je njegov polazak odložen na određeno vreme zbog neplaniranih okolnosti.

Razlozi za kašnjenja leta u odlasku ili dolasku mogu biti: gužva na poletno-sletnoj stazi ili nedostatak slobodnih gejtova za ukrcavanje  ili iskrcavanje putnika kao i razni tehnički razlozi. Najčešći razlog za kašnjenje aviona su meteorološki uslovi koji zahtvaju odlaganje poletanja ili sletanja. Svako kašnjenje koje je manje od dva sata smatra se normalnim u avio saobraćaju i pravno prihvatljivim. Aviokompanije u tom slučaju nemaju nikakvih obaveza prema putnicima.

Putnici ne bi trebalo da planiraju putovanje avionom na važne događaje ako je planirano vreme dolaska unutar dva sata do bitnog događaja. Tako rizikuju da propuste važan događaj i da ostanu bez ikakvog prava na nadoknadu od strane aviokompanije.

Obaveza zbrinjavanja putnika

Obaveze aviokompanija prema putnicima određene su vremenom i udaljenošću. Svi putnici imaju pravo na zbrinjavanje koje se u zavisnosti od dužine kašnjenja razlikuje.

Osnovna pomoć

U svim predviđenim slučajevima kašnjenja putnici imaju pravo na besplatan obrok i osvežavajuće napitke primerene vremenu čekanja, kao i dva besplatna telefonska poziva ili na dve poruke putem teleksa, faksa ili elektronske pošte.

Dodatna pomoć

U situacijama kada se očekuje kašnjenje od najmanje jednog dana posle prethodno najavljenog vremena polaska, putnici imaju pravo i na hotelskih ili drugi odgovarajući smeštaj kao i na transfer između aerodroma i mesta smeštaja i nazad.

Posebna pomoć

Pripada putnicima koji su pogođeni izuzetno dugačkim kašnjenjem, od pet sati i više. U tom slučaju putnik ima pravo na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta. On ima pravo na izbor između sledećih mogućnosti:

 • nadoknada troškova u visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvarenji, ako let više ne služi svrsi koji je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kada je to relavantno, povratnim letovom u prvu tačku polaska, što je pre moguće.
 • Preusmeravanje puta do krajnjeg odredišta što je pre moguće ili preusmeravanje puta nekog kasnijeg datuma, kako je putniku prihvatljivo.
 • Putnik može biti uz ličnu saglasnost preusmeren i na alternativni aerodrom u regionu ali u tom slučaju aviokompanija snosi troškove transfera do prvobitne destinacije.

Odšteta i pomoć prema tipovima kašnjenja

Putnici pored pomoći u slučaju kašnjenja imaju prava i na odštetu koja zavisi od dužine kašnjenja i udaljenosti krajnje destinacije. Prema ova dva kriterijuma zakon razlikuje tri vrste kašnjenja:

 • Za dva sata ili više, u okviru zone leta do 1.500 km
  u ovom slučaju putnik ima pravo na osnovnu pomoć kao i na odštetu u vrednosti od 250 evra
 • Za tri sata ili više, u okviru zone leta od 1.500 do 3.500 km unutar Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA)
  u ovom slučaju putnik ima pravo na osnovnu i/ili dodatnu pomoć kao i na odštetu u vrednosti od 400 evra.
 • Za četiri sata ili više, u slučajevima koji ne spadaju u prethodna dva
  u ovom slučaju putnik ima pravo posebnu pomoć i na odštetu u vrednosti od 600 evra.

Mapa udaljenosti u odnosu na Beograd

Ostvarivanje prava na pomoć i odštetu

Aviokompanija čiji let kasni je dužna da obavesti putnika o svim njegovim pravima u konkretnom slučaju. Putnici treba da zahtevaju informaciju o svojim pravima od službenika aviokompanije i da insistiraju na poštovanju zakonom predviđenih postupaka.

Ukoliko aviokompanije ne ispuni svoje zakonom predviđene obaveze putnik može podneti žalbu aviokompaniji, a ako na žalbu ne dobije pozitivan odgovor može se obratiti putem formulara za reklamacije Direktoratu civilnog vazduhoplovstva.

O svim detaljima u vezi sa kašnjenjem leta putnik se može informasati u okviru Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Preuzmite korisnu dokumentaciju:
Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Pdf, 428 kB)
Obrazac za reklamacije (Pdf, 204 kB)