»Upotreba elektronskih uređaja

Upotreba elektronskih uređaja

Korišćenje elektronskih uređaja tokom leta je bilo zabranjeno zbog bezbednosti u saobraćaju, ali kako je utvrđeno da njihova upotreba ne utiče na bezbednost i zabrana je postepeno počela da pada.

Putnici sada mogu da koristi svoje mobilne telefone, pametne telefone, tablete, laptop računare, pametne satove i naočare i kindl uređaje tokom leta. Njihovo korišćenje nije dozvoljeno u fazama poletanja i sletanja, kao i kada je uključen znak za vezivanje pojaseva kako ne bi došlo do povrede putnika ovim uređajima usled turbulencije ili vanrednog sletanja.

Flight mode

U drugim situacijama je njihovo korišćenje dozvoljeno, ali oni moraju biti prebačeni na flight mode, tj. na režim rada tokom leta. ovaj režim rada omogugaćava korišćenje uređaja na bezbedan način. U flight režimu uređaji ne mogu da vrše razmenu podataka ili da pokušavaju povezivanje na telefonsku mrežu. Oni mogu da se koriste za pregled audio-video sadržaja, pisanje, čitanje, fotografisanje, a od nedavno i za surfovanje preko interneta ukoliko je on dostupan u avionu. U zavisnosti od telefona ovaj režim se može nazvati i “airplane mode”.

Telefoniranje tokom leta

Ova usluga je dostupna kod nekih aviokompanija koje imaju instalirane telefonske uređaje unutar putničke kabine. Ovi telefoni se preko satelitske mreže povezuju sa zemaljskim mrežama i uspostavlja se kontakt. Kompanije usluge telefoniranja naplaćuju posebno, a tarife su veoma visoke. Međutim, telefoniranje korišćenjem sopstvenog mobilnog telefona još uvek nije dostupno ili je veoma retko. Ova mogućnost teoretski postoji, s obzirom da aviokompanije u poslednje vreme instaliraju dodatnu opremu koja omogućava povezivanje na specijalnu telefonsku mrežu unutar aviona, koja sa ostalim mrežama ostvaruje roming konekciju. Odluka da se ne omogući bezuslovno korišćenje telefona tokom leta nije teško doneta, s obzirom da nema sumnje da bi putnici koji bi brbljali u slušalicu tokom leta bili veoma iritantni svojim saputnicima. Zato su aviokompanije koje imaju omogućeno povezivanje mobilnih telefona putnika sa mrežama na zemlji ograničile ovu uslugu samo na razmenu podataka i tekstualnih poruka, ali ne i na razgovore.

Elektronske cigarete

Najnoviji elektronski uređaj je – cigareta. Ovaj izum, koji ima za cilj odvikavanje od pušenja, je postao toliko rasprostranjen širom sveta, da se sada već razlikuje i zavisnost od elektronskih cigareta. Sa aspekta avio saobraćaja, elektronske cigarete se tretiraju dvojako: kao obične cigarete i kao elektronski uređaji. Njihovo korišćenje u avionima je zabranjeno, ali je njihovo nošenje u ručnom prtljagu dozvoljeno. One se, međutim, ne mogu nositi u predatom prtljagu, jer se smatraju visoko rizičnim uređajima sklonim iznenadnim samozapaljenjima.