»Doplatna taksa (YQ)

Doplatna taksa (YQ)

Aviokompanijska doplatna taksa se označava kao YQ taksa i pod tim imenom je i poznata, mada je kompanije veoma rado nazivaju “doplatom za gorivo”. Njena iznos je uključen u zbirnu cenu aviokarte.

Ova taksa je zapravo nekakva vrsta nadogradnje osnovne cene aviokarte. Kroz YQ taksu aviokompanije naplaćuju rizik od promena cene kerozina (nafte) na svetskom tržištu, rizik od terorističkih napada, od štrajkova osoblja, od prekida saobraćaja i razne druge procenjene opasnosti po profit.

YQ taksa počela je da se naplaćuje kao doplata za gorivo i u početku je bila simbolična. Nazivala se “doplata za gorivo” i to je zaista i bila. Danas ova taksa nije samo doplata za gorivo već mnogo toga drugog ali aviokompanije imaju običaj i dalje da je tako kolokvijalno nazivaju. Ona se mora platiti uz aviokartu i to se ne može izbeći.

Lowcost aviokompanije naplaćuju YQ taksu na način na koji je to rađeno u početku kada je ona uvedena kao doplata za gorivo (fuel surcharge) i u njihovom slučaju ona je znatno niža nego kod klasičnih aviokompanija koje lete na istoj ruti.

Iznos YQ takse

Visina YQ takse je različita u zavisnosti od aviokompanije i destinacije. Ona nije fiksna, njen iznos može varirati iz dana u dan ali generalno postoji određeni opseg u okviru koga se kreće. Na destinacijama unutar Evrope se obično kreće od 20 do 60 evra po pravcu dok je na interkontinentalnim letovima često potrebno doplatiti i 70 do 200 evra po pravcu. Visina YQ takse zavisi od putne klase, visine tarife i dužine leta.

………………………………….
Grafikon levo: Udeo YQ takse u ukupnoj ceni aviokarte na primeru najniže cene povratne aviokarte Beograd – Njujork (Lufthansa) / Osnovna cena avioprevoza je 244 evra, YQ taksa je 264 evra, a ostale takse su 108 evra, od toga oko 60 evra su aerodromske takse.

Promocije i refundacije

YQ taksa može biti snižena kao znak dobre volje aviokompanije prilikom raznih promotivnih kampanja. Često se pored snižene tarife snizi i iznos YQ takse.

Refundabilnost YQ takse zavisi od tarife po kojoj je kupljena karta. Ako je tarifa nerefundabilna onda se ni YQ taksa ne može vratiti, već samo ostale takse. Ako je tarifa refundabilna onda se i YQ taksa vraća.

Kontroverze

Ovu taksu koriste aviokompanije, a ne aerodromi kako se to pogrešno smatra. Aviokompanije preko nje naplatili sve potrebne korekcije u ceni koje su neophodne zbog neplaniranih promena tržišnih uslova. U YQ taksu aviokompanije ubacuju sve potencijalne rizike kako bi se osigurali da će cena biti isplativa.

YQ taksa je suštinski način da aviokompanije legalno zavaraju zakone i pravilnike o reklamiranju i izražavanju cena. Na primer aviokompanije uvedu tarifu od 19 evra za aviokartu u jednom pravcu i onda tako reklamiraju svoju uslugu a zapravo od putnika naplate 19 evra plus višestruko veći YQ pa tek onda dodaju aerodromske i druge takse. Na ovaj način se preko YQ takse “pegla” reklamna cena aviokarata čime se legalno postiže da ona ne bude i stvarna cena prevoza.

Nikada se ne zna šta je tačno uključeno u ove doplatne takse a aviokompanije su solidarne u skrivanju stvarnih troškova. Ova taksa je glavni razlog zašto se često cena koju avioagenti saopšte putniku razlikuje od cene koja je na primer bila napisana u novinskom oglasu aviokompanije.