»RSS

RSS

Sajt Aviokarta.net nudi vam RSS uslugu u okviru dva kanala:

Usluga RSS je besplatna i potpuno slobodno se može koristiti. Ona predstavlja najjednostavniji način povezivanja sa izabranim web sajtovima. Korisnik ove usluhe ima mogućnost da trenutno bude informisan o novim sadržajima na sajtu.

Korisnici prave izbor kanala za prijem i na taj način sami određuju koje će vesti i informacije dobijati automatski preko RSS servisa.

Da bi se koristio ovaj servis potrebno je instalirati neki od besplatnih, malih i jednostavnih programa za čitanje RSS-a.

Predlažemo da instalirate program Feedreader, koji možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.feedreader.com

Kada instalirate program, preuzmite gornje RSS linkove sa ove stranice (desni klik na link, zatim: copy link location) a zatim te linkove unesite u vaš program i potvrdite izbor sa OK. Nakon toga će program automatski primati sve novosti sa našeg sajta a vas će o tome obaveštavati na način koji vi sami izaberete prilikom podešavanja.