»Pripreme za put

Pripreme za put

travel-agent(1)

Pripreme za put su veoma individualne i zavise od svakog pojedinca ponaosob, od njegovih navika i običaja. Ipak za putovanje avionom mogu se izdvojiti pojedini saveti kako biste izbegli kasnije bilo kakve probleme.

Upoznavanje sa destinacijom

Osim turističkih znamenitosti destinacije koju posećuju putnici bi trebalo i da se upoznaju sa još nekim njenim karakteristikama pre nego što uopšte počnu proceduru kupovine aviokarte i posle toga pakovanje.

Geografski položaj destinacije je veoma važan zbog što boljeg planiranja samog putovanja.

Putnici bi trebalo da provere najbliže susedne veće gradove, koji imaju aerodrome. Ako su ove informacije prikupljene putnik će se lakše snaći ukoliko dođe do preusmeravanja leta.

Saobraćajne veze

Osim geografskog položaja potrebno je i informisati se o najvažnijim saobraćajnim vezama sa susednim gradovima. Korisno je znati da li iz nekog okolnog grada postoje autobuska linija i voz do krajnje destinacije, kao i da li postoji još neki važan i prometan aerodrom u blizini.

Provera pasoša i viza

Obavezno treba na vreme proveriti pasoš i vizu ako je potrebna. Najvažnije je da se proveri da li pasoš i viza važe za vreme putovanja, kao i koliko dugo važe nakon planiranog povratka. Pojedine države zahtevaju da važnost pasoša bude 3, 6 ili više meseci duža od planiranog povratka. Treba proveriti i da li je pasoš oštećen, da li je fotografija u redu i da li su sve stranice na broju.

Provera aviokarata i uslova registracije za let

Putnik treba na vreme da proveri svoje aviokarte. Obavezno treba proveriti datume putovanja i destinaciju. Karte izdate za pogrešne destinacije (Osaku umesto Lusake, npr) ili sa pogrešnim datumima mogu izazvati ogromne probleme ako se kasno primete.

Osim toga, putnik treba da na sajtu aviokompanije sa kojom će leteti (operativna kompanija), da proveri uslove registracije za let: kako je moguće registrovati se za let (check-in), koliko ranije, koji je poslednji rok, koliko je dozvoljeno prtljaga, koje su eventualne opcione doplate i slično. Obavezno se treba informisati o sopstvenim pravima u slučaju nepredviđenih okolnosti (kašnjenje leta, otkazivanje i slično).

Rezervacija dodatnih opcija

Dovoljno ranije se treba pozabaviti sa dodatnim opcijama kao što su izbor sedišta u avionu, izbor hrane, zahtev za pratnju, za prevoz kućnog ljubimca, za dodatnim ili specijalnim prtljagom i drugo. O svim ovim stvarima treba na vreme obavestiti aviokompaniju. To se najlakše radi preko agenta prilikom rezervacije karte. Svaki avioagent će tačno znati šta treba da uradi.