»Putovanje u jednom smeru

Putovanje u jednom smeru

Putovanje u jednom smeru (one way, OW) se odnosi samo na prevoz putnika od jedne do druge destinacije bez povratka u početnu tačku putovanja.

Ovakvo putovanje može da se sastoji od jednog ili više letova u zavisnosti da li se radi o direktnom letu između dva grada (jedan let) ili se radi o putovanju sa presedanjem (više vezanih letova).

Putovanja u jednom smeru su specifična u aviosaobraćaju. Ona su retka, koštaju puno, a često su i ograničena raznim imigracionim pravilima.

Za tradicionalne aviokompanije osnovna tarifna jedinica je povratno putovanje (A-B-A) pa se prema tome jedan smer (A-B) smatra nekompletnim putovanjem ili polovičnim putovanjem, koje se shodno tome i naplaćuje više.

Kod niskotarifnih aviokompanija je osnovna tarifna jedinica putovanje u jednom smeru (A-B), tj. direktno (point to point) putovanje, pa se u skladu sa tim i ne prodaju povratne karte već putnik zapravo kupuje dve karte: A-B + B-A.
………………………………………
Ilustracija: Šematski prikaz putovanja u jednom smeru

Aviokarte u jednom smeru su skuplje

Aviokarte u jednom smeru kod tradicionalnih aviokompanija su obično skuplje nego povratne karte, a razlozi za takvu cenovnu politiku su brojni.

Aviokompanija želi da osigura profit, da zadrži putnika, da ne leti praznim avionima, da spreči eventualne imigracione probleme i da naplati maksimalno moguću cenu.