»Osobe sa psihičkim problemima

Osobe sa psihičkim problemima

Psihičke i neurološke bolesti mogu biti velika prepreka za putovanje avionom ukoliko se radi o teškim slučajevima ili o bolestima koje nisu pod stalnom medicinskom kontrolom, odnosno ako pacijent ne prima redovnu terapiju.

Samo letenje može biti izazivač psihoza kod psihički nestabilnih putnika. Ovakve pojave nisu retkost, a posebno su rizične osobe koje pate od aerofobije, tj. imaju strah od letenja. Njihove reakcije na taj strah mogu biti psihotične i tada se radi o akutnoj psihozi.

Letenje češće nego što se to može pretpostaviti izaziva i stres i bes. U vazduhoplovnoj medicini se ovakav stres naziva avio-stres, a bes avio-bes.

Kabinsko osoblje je obučeno za postupanje sa osobama koje imaju strah od letenja i kod kojih se jave neke psihotične manifestacije. Oni mogu da pomognu na razne načine: razgovorom, upoznavanjem osobe sa avionom i načinom na koji avion leti, upoznavanje sa pilotom i dr.

Međutim, kabinsko osoblje ne sme da pruža pomoć osobama kojima je dijagnostifikovano neko psihičko ili neurološko oboljenje, isto kao i osobama koje imaju neku drugu bolest. Oni ne mogu davati terapiju tokom leta, a njihov posao ni u jednom trenutku ne sme biti ugožen ili ometen od strane putnika koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme.

Zato je veoma važno da se putnici koji imaju neke zdravstvene probleme pre polaska na put, još u fazi priprema, dobro raspitaju o svim rizicima. Za putnike koji boluju od nekih psihičkih ili neuroloških bolesti obavezan je međunarodni medicinski obrazac – MEDIF, koji popunjava njihov doktor.

Aviokompanije moraju da se odrede prema zahtevu takvih putnika i one mogu da odbiju putnika zbog njegove bolesti ili da traže da se putniku obezbedi medicinska pratnja.

Ova delikatna situacija je pod stalnim nadzorom organizacija za borbu protiv diskriminacije određenih grupa u društvu, ali treba imati u vidu da je letenje veoma specifična ljudska aktivnost koja u ogromnoj meri zavisi od psihofizičkog zdravlja onih koji upravljaju letelicom, koji je kontrolišu i onih koji u njoj borave tokom leta.

Psihoze

Psihoze su najčešće kontraidikacije za letenje avionom mada to zavisi od vrste psihoza i od toga šta su njihovi izazivači.

Osobe obolele od primarnih psihoza (kada je psihoza osnovna bolest) kao što su shizofrenija, manično-depresivna psihoza ili paranoja ne bi smeli da putuju avionom.

Kod sekundarnih psihoza koje se javljaju kao posledica drugih oboljenja pacijenti mogu da putuju avionom ukoliko je njihovo zdravstveno stanje pod kontrolom i njihova osnovna bolest nema kontraindikacije za putovanje avionom. Ovde spadaju psihoze izazvane bolestima poput hipoglikemije, malarije, lupusa, side, sifilisa, kancera ili lajmske bolesti.

Sekundarne organske psihoze izazvane oboljenjima kao što su: multipla skleroza, Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, demencija nisu prepreka za putovanje avionom ukoliko osnovna bolest ne predstavlja prepreku.

Epilepsija

Epilepsija je neurološka bolest o čijim uzrocima se danas veoma malo zna.

Epilepsija se može javiti "ničim izazvana", a češće nastaje kao posledica neke druge bolesti, psihičkog poremećaja ili kao posledica prekomernog konzumiranja alkohola, narkotika ili lekova.

Osobe koje boluju od epilepsije mogu bezbedno leteti avionom ukoliko je njihova bolest pod kontrolom.

Osobe koje pate od epilepsije moraju imati sa sobom lekove tokom putovanja i trebalo bi ih upozoriti na moguće zdravstvene poteškoće kao što su: zamor, poremećaj srčanog ritma, smanjena količina kiseonika, koje bi eventualno mogli biti okidači za nastanak epileptičnog napada tokom leta.

Avio-stres

Avio-stres nastaje povodom putovanja avionom i on može biti veoma izražen. Niz je situacija koje su stresne same po sebi kao što su kupovina karte, pakovanje, odlazak na aerodrom, čekiranje, predaja prtljaga, čekanje aviona, ukrcavanje, let sa nepoznatim i često neprijatnim ljudima. Kada se sve ovo upakuje u jedno putovanje onda se svi ti izazivači stresa spoje u jedan ogroman, a samim tim i stres koji prouzrokuju je veoma veliki. Putnici koji su zbog putovanja doživeli stres mogu veoma lako postati ljutiti, neraspoloženi i često i agresivni.

Da biste smanjili anksioznost tokom putovanja potrudite se da sve potencijalne stresne uzročnike svedete na najmanju moguću meru i da umanjite njihov negativan uticaj na vaše raspoloženje. Obavite sve što možete na vreme, spremite se na moguća čekanja više od očekivanog i na gužve. neka vas one ne iznenade i ne naljute. Budite maksimalno opušteni i izbegavajte nerviranje oko stvari koje su sastavni deo svakog putovanja.

Koncentrišite se na lepe stvari, na nove i zanimljive ljude oko vas, na lepe šarene avione, na nove gradove. Uživajte odmarajući se dok čekate na svoj let. Idite u free shop, ponesite neku laganu literaturu ili se jednostavno šetajte. Ako iskrsne neki problem probajte maksimalno ljubazno da ga rešite sa službenicima, nemojte se odmah ljutiti na ceo svet i nemojte odmah pozivati sva svoja ustavna i druga prava. Pokušajte da sagledate situaciju opušteno i da iz nove nepovoljne situacije izvučete maksimalno što možete sa što manje posledica na vašu psihu i raspoloženje.

Avio-bes

Avio-bes je oblik nekontrolisanog ponašanja tokom leta. O ovoj veoma opasnoj pojavi raspravlja se dosta u stručnim krugovima i regulatornim instituacijama s obzirom da je bes tokom leta sve češća pojava koja može ugroziti bezbednost putnika i leta uopšte.Avio bes je specifično nekontrolisano ponašanje izazvano raznim faktorima.

U početku se smatralo da je alkoholizam glavni uzrok ali uprkos tome što je on veoma čest razlog (svaki četrvri sluačaj besa tokom leta izazvan je alkoholom) postoje i brojni drugi razlozi. Aerofobija ili strah od letenja je takođe veoma čest razlog ali među najčešćim razlozima se izdvajaju problemi tokom putovanja u koje spadaju kašnjenje leta, problemi sa osobljem, osećaj bespomoćnosti i ugroženosti od strane zvaničnika aviokompanije, aerodroma ili drugih putnika.