»Pakovanje

Pakovanje

Prilikom pakovanja prtljaga treba da razdvojite stvari na one koje idu u predati prtljag i na one koje ćete poneti kao ručni prtljag. Morate paziti na pravila o prevozu prtljaga koja važe u vazdušnom saobraćaju.

Pravila o sadržaju predatog i ručnog prtljaga su univerzalna i njih propisuju međunarodne institucije. Pravila o dimenzijama i težini su pojedinačna i njih propisuju aviokompanije u skladu sa poslovnim konceptom.

Čekirani prtljag (checked baggage)

Prtljag koji se predaje na šalteru se naziva čekirani prtljag. On treba da odgovara propisanim dimenzijama aviokompanije. Uobičajene dimenzije su 158 cm u zbiru ali je preporučljivo ove dimenzije proveriti sa aviokompanijom sa kojom se putuje. Težina prtljaga takođe zavisi od aviokompanijskih pravila i ona može biti 20 kg ako kompanija primenjuje težinski koncept ili 23 kg ako primenjuje komadni koncept. I ovo je pravilo koje treba proveriti sa svakom kompanijom posebno. Unutar predatog prtljaga ne smeju se naći zapaljjive, eksplozivne ili otrovne materije. U zavisnosti od putne klase kao i dužine leta i krajnje destinacije pravila se mogu razlikovati i u okviru iste kompanije.

Ručni prtljag (carry-on baggage)

Ručni prtljag je onaj koji putnik nosi sa sobom u putničku kabinu. Ovaj prtljag je strogo ograničen od strane aviokompanija. Propisane su dimenzije i težina i ova pravila dosta variraju tako da putnici obavezno treba da provere sa aviokompanijom sa kojom lete koja su njihova pravila.

Međunarodnim konvencijama ručni prtljag je zagarantovan putnicima i on treba da bude besplatan, ali aviokompanije samostalno određuju razna pravila za prevoz ručnog prtljaga. Niskotarifne aviokompanije mogu ograničiti unošenje ručnog prtljaga zbog pojave da putnici koji žele da izbegnu plaćanje predatog prtljaga u kabinu pokušavaju da unesu što više ručnog što umanjuje udobnost svih putnika.

U ručnom prtljagu se ne smeju naći tečnosti, osim ako su zapakovane po propisima, u providnim vrećicama maksimalne zapremine 1l  i ako ne sadrže pojedinačne bočice veće zapremine od 100ml. U ručnom prtljagu se mogu naći tečnosti koje su kupljene u aerodromskim duty free prodavnicama (alkoholi, parfemi) ali samo ako su zapakovani na način koji je propisan. Preuzmite: Ograničenja za unos ručnog prtljaga

Korisni saveti za pakovanje

  • Laptop, male torbice koje se nose oko pojasa, torbice za foto-aparat, kese i sve ostalo što biste mogli nositi sa sobom može se smatrati ručnim prtljagom. Kod low cost aviokompanija ovo će se svakako smatrati prtljagom zato imajte u vidu da je jedna torba po osobi sigurna a sve ostalo može biti problematično.
  • Nemojte zaboraviti da se stvari koje niste ubacili u prtljag za predaju već poneli sa sobom u putničku kabinu ne mogu naknadno spakovati u kofer pošto je on nakon čekiranja otišao u avion svojim putem i nije ga moguće vratiti. Zato nemojte nositi vredne predmete sa sobom kako ne biste bili prinuđeni da ih se odreknete na ulasku u avion.
  • Ukoliko sa sobom morate da imate lekove zatražite od doktora potrvrdu o tome.
  • Tečnosti spakujte tako da posude budu zaštićene od eventualne lomljave kao i da se tečnost ukoliko dođe do lomnjave ne prospe po ostalom sadržaju torbe. Tečnosti ne mogu da se unose u putničku kabinu.
  • Vredne stvari nosite isključivo u ručnom prtljagu i nikako ih nemojte pakovati u prtljag koji se predaje.
  • Prtljag označite svojim imenom i adresom kao i kontakt telefonom.