»Rok važnosti

Rok važnosti

Rok važnosti rezervacije je osnovno pravilo koje je propisano od strane avio kompanije za rezervisanu tarifu. Rezervacije se po najnovijim pravilima mogu zadržati do 7 dana (u izuzetnom slučaju do 10 dana).

Najčešći rok važnosti je tri dana dok je za promotivne tarife on često sveden samo na 24 časa. To je rok u okviru koga iskazana namera putnika da kupi izabranu kartu mora biti realizovana. Uplatom izabrane tarife, potvrđuje se rezervacija i nakon toga putnik dobija elektronsku kartu.

Ukoliko se u propisanom roku putnik ne javi i rezervacija ostane nerealizovana ona se automatski poništava u rezervacionom sistemu i zauzeto mesto u avionu postaje slobodno za dalju prodaju. Najnovijim promenama u globalnim rezervacionim sistemima omogućeno je automatsko nadgledanje rezervacija tako da bilo kakve manipulacije po ovom pitanju od strane putničkih agenata nisu moguće.

Jedina opcija koja ostaje delimično otvorena u slučaju da putnik želi produženje roka je otkazivanje postojeće rezervacije i gotovo istovremeno pravljenje nove nakon čega se dobija i novi rok. U ovom slučaju postoji veliki rizik da se pri novom pravljenju rezervacije ne mogu dobiti ista cena i uslovi. Aviokompanije su raznim mehanizmima i ovu mogućnost ograničile tako da treba dosledno poštovati propisana pravila.