»Ukrcavanje

Ukrcavanje

Ukrcavanje u avion (boarding na engleskom) je poslednja aerodromska procedura pre poletanja.

Ovaj procedura je veoma važna i strogo je regulisana međunarodnim pravilima. Razlozi zašto je ukrcavanje toliko važno su komercijalni, funkcionalni,  bezbednosni i obligaciono-pravni.

Ukrcavanje u avion je ujedno i veoma stresna situacija za svakog putnika, a često može biti i neprijatna i naporna. Stoga je najbolje dobro poznavati pravila i poštovati ih.

Funkcionalni aspekt

Ukrcavanje je proces kojim se putnici uvode u avion. Ono se obavlja preko gejtova (kapija, prolaza). Putnici u avion mogu da uđu kroz aviomost, koji se postavlja direktno na vrata aviona i predstavlja zatvoren tunel direktno spojen sa terminalom (sa gejtom), ili preko mobilnih stepenica, koje se postavljaju napolju na platformu i vode do vrata aviona. Do stepenica putnici mogu doći pešice, ako su na malom aerodromu ili se dovoze specijalnim autobusima, ako su na velikom aerodromu ili ako je avion parkiran na poziciji udaljenoj od terminala.

Ukrcavanje u avion traje relativno kratko isto kao i iskrcavanje. Kod većih aviona putnici se sprovode na dva ulaza / izlaza, a kod aviona sa dve palube (na sprat) moguće je i ukrcavanje / iskrcavanje i preko višekrakih aviomostova koji dosežu na obe palube aviona. Ovo je posebno značajno za superdžambo avione čiji je kapacitet i do 600 putnika, te bi klasičnim ukrcavanjem / iskrcavanjem bilo potrebna čitava večnost. Za ove avione se zato prave posebni spratni gejtovi i višekraki aviomostovi kako bi se putnici ukrcali za veoma kratko vreme.

Pre svih njih u avion će biti ukrcani majke sa malom decom, nepraćena deca i osobe sa posebnim potrebama. Prilikom iskrcavanja prioritet imaju transferni putnici koji žure na naredni let, putnici u višim klasama, majke sa malom decom pa tek onda ostali putnici i na kraju iz aviona izlaze osobe sa otežanim kretanjem.

Samostalno ukrcavanje

U poslednje vreme aerodromi uvode skenere za samostalno ukrcavanje.

Putnici koji imaju elektronske kupone za ukrcavanje (e-boarding card) izdate nakon online (web) čekiranja ili čekiranje putem pametnog telefona mogu se sami “ukrcati” u avion, tako što će skenirati svoj kod sa kupona na za to predviđenom skeneru posle čega će se automatska kapija otvoriti i oni će moći da se upute ka avionu.

Bezbednosni aspekt

Ukrcavanje (boarding) predstavlja i poslednju bezbednosnu proveru putnika pre poletanja. Aerodromski službenici obavezno proveravaju putne isprave putnika, njihove pasoše (ili lične karte) i karte za ukrcavanje (boarding card). Oni takođe diskretno proveravaju i ponašanje putnika i mogu da izoluju sumnjive osobe, koje se ili ponašaju neobično ili deluju bolesno te bi mogli biti potencijalna pretnja po druge putnike.

Pre ulaska u gejt putnici prolaze kontra-diverzionu kontrolu, tj. bivaju skenirani i oni i njihov prtljag. Ovakav kontrolni punkt može biti na ulazu u gejt kao što je slučaj u Beogradu ili na ulazu u tranzitnu zonu i na mestima gde se spajaju odlazni i tranzitni putnici, kao što je na mnogim velikim svetskim aerodromima.

Putnički prtljag koji nose sa sobom u putničku kabinu (ručni prtljag) takođe prolazi proveru i iz njega se izbacuju tečnosti, oštri i zapaljivi predmeti i sve ono što je zabranjeno da se unosi u putničku kabinu.

Komercijalni aspekt

Aviokompanije svrstavaju putnike u više kategorija u zavisnosti od putne klase u kojoj putuju. Ako se radi o putnicima premijum ekonomske, biznis ili prve klase, oni imaju mogućnost da se pre ostalih ukrcaju i da na zauzmu svoja mesta u avionu pre gužve.

Niskotarifne aviokompanije (lowcost) koje ne poseduju više putne klase dodatno naplaćuju uslugu prioritetnog ukrcavanja pošto na taj način putnicima daju mogućnost izbora sedišta i izbegavanje gužve.

Provera ručnog prtljaga

Ukrcavanje je procedura u kojoj aviokompanije proveravaju veličinu ručnog prtljaga putnika. Ako putnici imaju veći prtljag od dozvoljenog onda se on mora predati na gejtu za odlaganje u prtljažnik aviona. Ovo će aviokompanije naplatiti prema posebnom cenovniku.

Niskotarifne aviokompanije koje naplaćuju prtljag će svaki višak ručnog prtljaga ili odstupanje od dozvoljenih dimenzija sankcionisati. Od putnika će tražiti da prepakuju svoj ručni prtljag da on zauzima samo jednu torbu ili će zahtevati da se prtljag preda za prevoz u prtljažniku uz doplatu prema cenovniku aviokompanije.

Uskraćeno ukrcavanje

(obligaciono-pravni aspekt)

Službenici aviokompanije mogu prilikom ukrcavanja odbiti putnika iako on ima urednu kartu i izdat mu je kupon za ukrcavanje (boarding karta). Ako je putnik sumnjiv, ako se ponaša neprilično, ako je pod vidnim dejstvom alkohola ili narkotika ili izgleda bolesno, službenik aviokompanije ima pravo da putnika udalji iz aviona, tj. da ga ne primi na let. Putniku može biti uskraćeno i ukrcavanje u avion usled overbookinga, ako ima više prijavljenih putnika nego mesta u avionu i tada on dobija posebna prava, a kompanija se brine o njemu prema veoma strogim međunarodnim zakonima i pravilnicima.

Ako se putnik prijavio za let, ali se nije pojavio na ukrcavanju pre nego što se gejt zatvorio, tj. ukrcavanje završeno, onda je on izgubio let i nadalje aviokompanija nema nikakve obaveze prema njemu. Zato je veoma važno da putnici na vreme dođu na gejt, pošto aviokompanija ne može završiti ukrcavanje sve dok ima putnika u redu (u gejtu).

U avionu

Kada se putnici ukrcaju u avion oni treba da pronađu svoje mesto (označeno na karti), da spakuju svoj ručni prtljag ili u pregradu iznad sedišta ili ispod sedišta (prateći uputstva), a da potom zauzmu svoje mesto.