»Specijalan prtljag

Specijalan prtljag

Prtljag koji značajno odstupa u dimenzijama, oblicima i svojstvima od standardnih kofera i prtljaga se prevozi kao specijalan prtljag. Ovde spadaju muzička i sportska oprema (ski oprema, daske za surfovanje ili skijanje, oprema za ronjenje, štapovi i opema za golf, kajaci i kanui, bicikli, sportsko oružje i municija, pribor za pecanje i ostala sportska oprema).

Svaka aviokompanija propisuje sopstvena pravila za prevoz specijalnog prtljaga u zavisnosti od sopstvenog tarifnog sistema i koncepta određivanja cena kao i od tipa aviona kojim se vrši prevoz.

Muzički instrumenti

Muzički instrumenti se mogu prevoziti na više načina. Instrument se može prenositi kao registrovan prtljag ako je zapakovan u tvrdu kutiju. Na ovaj način se predaje i tretira kao i bilo koji drugi predati prtljag u skladu sa težinskim.

Instrumenti čija dužina premašuje 100 cm se mogu transportovati isključivo kao jedan komad prtljaga (ne mogu biti zapakovani zajedno sa nekim drugim stvarima). Za instrumente čija je dužina preko 203 cm ili su teži od 32 kg mora se tražiti saglasnost aviokompanije.

Pazite da dobro zaštitite vaše muzičke instrumente i da ih spakujete u sigurne tvrde pakete pošto aviokompanije ne odgovaraju za oštećenje ukoliko su instrumenti loše zapakovani.

U ručnom prtljagu se mogu prenositi manji muzički instrumenti ukoliko se mogu uneti u kasete za ručni prtljag iznad sedišta.

Za veće instrumente koji se prenose u putničkoj kabini potrebno je rezervisati dodatno sedište. Ovi instrumenti ne smeju premašiti visinu od 140 cm i težinu od 46 kg. Ekstra sedište za transport instrumenta se mora tražiti od aviokompanije bilko kroz rezervaciju koja se pravi u turističkoj agenciji bilo preko predstavništva ili call centra. Dodatno sedište se plaća po ceni karte za odraslu osobu.

Ukoliko su instrumenti duži od 140cm i teži od 46kg moraju se transportovati kao kargo i u tom slučaju važe posebni kargo uslovi. Za ovakav prevoz potrebno je obratiti se kargo sektoru aviokompanije sa kojom putujete.

Sportska oprema

Aviokompanije primenjuju najraznovrsnija pravila za prevoz specijalnog prtljaga. On se može prevoziti u okviru besplatnog prtljažnog limita u kom slučaju se primenju i standardna pravila za višak prtljaga. Ako se na taj način prevozi specijalni prtljag on se sabira sa postojećim prtljagom za predaju.

Ovakav način prevoza specijalnog prtljaga je donekle lakši kod prevoznika koji i dalje primenjuju težinski koncept pošto on ne ograničava broj kofera i torbi već samo težinu.

Uobičajno je da se sva sportska oprema razvrstava u tri kategorije: mala, srednja i velika.

  • Mala sportska oprema (skijanje, golf, skijanje na vodi) je teška do 15 kg i velika je do 140 cm.
  • Srednja sportska oprema (bicikli, sportsko koplje, ronilačka i surf oprema) ima težinu između 15 i 32 kg i maksimalne dimenzije od 1,41 do 2 m.
  • Velika sportska oprema (kajak, kanu, jedrenje) ima težinu od 32 do 50 kg (maksimalno dozvoljena težina) i visinu od 200 do 277 cm.

Mala sportska oprema

Oprema za golf, skijanje ili skijanje na vodi je najjednostavnija za transport. Ova oprema je i najčešća u aviosaobraćaju. Obično teži do 15 kg i ima dimenzije do 140cm. Može se transportovati u okviru besplatnog limita za prtljag s tim da se prekoračenje plaća po tarifi za višak prtljaga.

Pojedine aviokompanije koje imaju redovne linije ka velikim skijaškim centrima mogu odobriti besplatan prevoz skijaške opreme. Ovo se može sresti kod aviokompanija koje lete ka Alpima na primer.

Avioprevoznici koji imaju frequent flyer programe svojim članovima mogu omogućiti besplatan prevoz jednog paketa male sportske opreme besplatno. Isto tako i putnici u biznis klasi na pojedinim kompanijama imaju mogućnost besplatnog prevoza ove opreme.

Srednja sportska oprema

U opremu srednje veličine spadaju bicikli, ronilačka i surf oprema, sportsko koplje…

Ova oprema mora biti propisno zapakovana, a to se posebno odnosi na bicikle za koje postoje specijalni boksovi dimenzija 177 x 23 x 102 cm.

Boksovi su teški do 3,5kg i moguće ih je dobiti od avioprevoznika na zahtev (kroz rezervaciju). Korišćenje posebnih boksova za bicikle se plaća posebno po cenovniku aviokompanije (od 20 evra pa naviše).

Velika sportska oprema

Pojedine aviokompanije zbog tipova aviona nemaju mogućnost prevoza ovakve opreme. Kajaci i kanui se retko u kojoj aviokompaniji mogu prenositi kao predati prtljag. Većinom se moraju predati kao roba (kargo) i u tom slučaju se transportuju po pravilima za kargo saobraćaj.

Za prevoz velike sportske opreme ne može se primenjivati ni jedan prtljažni koncept za prevoz prtljaga pošto ovakva oprema prevazilazi sve propisane limite, pa je zato potrebno ovu opremu posebno najaviti avioprevozniku još prilikom rezervacije i nakon odobrenja aviokompanije potrebno je i platiti dodatno njen prevoz prema pravilima avioprevoznika.

Posebna pravila za prevoz specijalnog prtljaga

Ronilačka oprema

Ronilačka oprema se može sastojati od odela, prsluka, čarapa, maske, cipela, peraja, noža i regulatora. Ronilačke lampe moraju biti transportovane odvojeno kao ručni prtljag i sijalica i baterija iz njih moraju biti izvađeni. Boca za kiseonik mora biti prazna a ventil na njoj mora biti otvoren i skinut.

Sportsko oružje i municija

U ručnom prtljagu (u putničkoj kabini) se ne mogu prevoziti sportsko oružje i municija. Ovakva oprema se prevozi po posebnim i veoma strogim pravilima. Mogu se prevoziti kao registrovani ptljag i to uz poštovanje težinskog koncepta. Ovaj prtljag se mora posebno najaviti kroz rezervaciju i za njega je potrebna saglasnost aviokompanije.

Pored propisnog pakovanja i predaje prilikom registracije putnik koji nosi sa sobom ovakvu opremu mora imati sledeću dokumentaciju:

  • dozvolu za nošenje oružja
  • izvoznu dozvolu zemlje iz koje putuje i uvoznu dozvolu zemlje u koju putuje
  • specijalne carinske dozvole zemlje u koju unose oružje

Za prenos sportskog oružja i municije obavezno se raspitajte kod aviokompanije i kod policijskih službi kako biste pribavili svu potrebnu dokumentaciju. Dokumentacija potrebna za prevoz sportskog oružja i municije zavisi od svake zemlje posebno. Uslovi prevoza sportskog oružja i municije zavise od svake aviokompanije posebno.