»Broj leta

Broj leta


Svaki let ima svoju oznaku (broj leta) koja se sastoji od dva segmenta: zvanične oznake aviokompanije i od broja leta. Koriste se obe oznake aviokompanija (IATA i ICAO).

IATA oznake su dvokarakterne alfanumeričke oznake. One se najčešće koriste u javnosti u komunikaciji sa putnicima, na aerodromima, na sajtovima, redovima letenja, u putnim dokumentima i aerodromskim informacijama. (JU – Jat Airways, LH – Lufthansa, YM – Montenegro Airlines, 4U – Germanwings itd.)

ICAO oznake su troslovne oznake koje se ređe koriste u komunikaciji sa putnicima. One se koriste u vazdušnoj navigaciji. Čarter aviokompanije često koriste ICAO oznake i u komercijalne svrhe. (JAT – Jat Airways, MGX – Montenegro Airlines, AGX – Aviogenex, NME – Nesma Airlines itd.)

Drugi deo oznake leta je sam broj leta koji dodeljuje aviokompanija prema nekoj svojoj internoj numeraciji. On može biti isključivo numerički i sastoji se od tri ili četiri cifre. Može biti i dvocifren, ali se tada uvek ispisuje kao trocifren sa nulom ispred – JU 080.

Aviokompanije označavaju letove prema određenim pravilima. Par brojeva uvek označava odlazni let i njegov povratni parnjak. Na primer, ako je JU 664 oznaka Jatovog (JU) leta Beograd – Podgorica, onda će njegov povratni parnjak imati broj 665 i glasiće JU 665.

Aviokompanije dvojako označavaju letove. Većina aviokompanija letove sa matičnog aerodroma počinje da označava sa nulom na kraju (xy0) pa je onda njegov odgovarajući povratni let neparan (xy1). Takav slučaj je sa Jat Airways-om (na pomenutom primeru). Ako kompanija letove sa matičnog aerodroma počne da označava od “1” na kraju (xy1), onda je njegov povrani parnjak paran broj (xy2). Takav primer imamo kod Austrian Airlines-a (let Beč- Beograd ima oznaku OS 737, dok je let Beograd-Beč sa oznakom OS 738).

Četvorocifreni brojevi u oznakama za let se najčešće sreću kod čarter linija ili kod kod-šer letova, mada se mogu sresti kao i kod veoma velikih aviokompanija u oznakama za redovne letove.

Aviokompanije često klasifikuju letove prema regijama pa tako određenim regijama dodeljuju brojeve iz istog niza. Lufthansa, na primer ima četvorocifrene brojeve letova, a za naš region (Balkan) rezervisani su oni koji počinju sa 14xy (Beograd – 1406, Zagreb – 1414, Sofija – 1426).