»Sigurnosne procedure

Sigurnosne procedure

Na početku svakog leta kabinsko osoblje ima obavezu da upozna putnike sa sigurnosnim procedurama. Ovakve demonstracije izvodi osoblje lično ili se putnicima prikaže film. Nekada su demonstracije uživo uz prateći film.

Putnici bi trebalo da sa posebnom pažnjom prate demonstraciju sigurnosnih procedura pošto im od tih postupaka može zavisiti život. Međutim ovakve demonstracije nažalost nisu omiljene kod putnika i oni su dosta nezainteresovani za njih.

Čak i oni putnici koji poznaju procedure treba da isprate demonstraciju pažljivo i do kraja zato što postoje odstupanja u zavisnosti od tipa aviona.

Da bi putnicima demonstracije učinili više interesantnima mnoge aviokompanije su se dosetile raznih trikova. Posebnu pažnju izazivaju duhovite demonstracije.

U video prilogu sa desne strane možete pogledati najnoviju demonstraciju Air New Zealanda koja je postala veoma popularna  na Youtubeu. Ovu demonstraciju sa poznatim novozelandskim komičarem i lokalnim poznatim ličnostima, među kojima je i Fil Kiogan, slavni voditelj Amazing Race-a, je za kratko vreme pogledalo nekoliko miliona osoba.

Kratak opis standardnih procedura

Vezivanje pojaseva

Vezivanje pojaseva je veoma važno. Putnici treba da prate znak za vezivanje pojaseva iznad sedišta i kada je lampica uključena treba da se vežu. Preporuka je da vezivanje bude komforno, ne treba previše zatezati pojas. Takođe, kome ne smeta pojas, može da ga ostavi tokom celog leta, pošto je njegova najkorisnija uloga sprečavanje povreda tokom naglih promena kursa. Zato je pojas veoma važan kod iznenadnih turbulencija. Piloti će na vreme obavestiti putnike da se vežu ukoliko ulaze u zonu turbulencija ali su one nekada iznenadne i putnici tada mogu biti ozbiljno povređeni. Naglo “propadanje” aviona usled poremećaja u gustini vazduha nije opasno za sam let i ne ugrožava njegovu bezbednost ali može biti veoma opasno za putnike koji nisu vezani.

Pravilno držanje ručnog prtljaga i drugih predmeta

Putnici treba da se pridržavaju pravila za prevoz ručnog prtljaga zato što ona postoje na prvom mestu iz razloga sigurnosti tokom leta. Svi predmeti u putničkoj kabini mogu predstavljati veliku opasnost u slučaju turbulencija ili naglih propadanja aviona zato se savetuje da se putnik oslobodi svih suvišnih predmeta koji bi ga mogli povrediti.

Ručni prtljag treba odlagati u predviđene boksove iznad sedišta ili ga treba postaviti ispod sedišta ispred. Nikako ne treba ostavljati torbe na susednom praznom sedištu, ispod nogu u prolazu, bilo sa strane  bilo ispred ili iza. Tokom poletanja ili sletanja treba sve sitne predmete (razne torbice, fotoaparate, naočare, futrole, knjige i sl.) odložiti ili u ručni prtljag ili u pregradu na sedištu ispred. Stočić treba da bude zatvoren.

Maske za kiseonik

Ukoliko se desi da tokom leta dođe do nagle dekompresije iznad sedišta će se otvoriti pregrade iz kojih će ispasti maske za dovod kiseonika. Ako se ovo dogodi potrebno je da putnici ostanu maksimalno pribrani i da odmah uzmu masku na način na koji im je to objašnjeno u demonstraciji sigurnosti tokom leta.

Za pravilno postavljanje maske potrebno je tri sekunde, tako da će svi putnici imati sasvim dovoljno vremena da to urade sebi i po potrebi da pomognu osobi pored sebe ukoliko joj je ta pomoć potrebna. Kao veoma važan savet stalno se ponavlja u svim demonstracijama da se maske za kiseonik prvo postavljaju sebi pa tek onda deci i bebama. Nikako drugačije. Vremena ima dovoljno a jedino tim redosledom putnik će zaštiti svoje dete. Maske mogu da ispadnu i zbog najmanjeg poremećaja a može se desiti i da ispadnu u slučaju kvara nekog od uređaja koji služe za identifikovanje problema sa pritiskom. Ovakvih situacija je bilo u praksi i treba naglasiti da putnici ne razmišljaju da li je razlog za ispadanje maski pravi ili se radi o lažnoj uzbuni. Vremena nema za proveru. U svakom slučaju pre nego što maske ispadnu osetiće disajne probleme. Ali i ako ih ne osete a maske ispadnu treba ispoštovati proceduru bez odlaganja.

Prsluci za spasavanje

Ukoliko se avion nalazi iznad vode (more, okean, jezero, reka) i postoji rizik od vanrednog sletanja na vodenu površinu putnici treba da se zaštite navlačenjem pojaseva za spasavanje.

Oni se nalaze ispod sedišta. Obično su žute ili crvene boje. Navlače se preko glave, zatim se prednji i zadnji kraj vezuju na bokovima. Tu se završava postavljanje. Pojasevi nikako ne smeju da se naduvaju pošto će na taj način predstavljati opasnost.

Pojas treba naduvati tek nakon oslobađanja iz olupine i isplivavanja na otvorenu vodenu površinu. Pojas se naduvava povlačenjem konopca. Za pravilno postavljanju u upotrebu pojasa treba pratiti uputstva kabinskog osoblja tokom sigurnosne demonstracije na početku leta. Pojas se prvo postavlja sebi pa onda detetu ili drugoj osobi kojoj je potrebna pomoć.

Zaštitni položaj tela

U slučaju vanrednog sletanja na kopno ili na more putnik mora da zauzme zaštitni položaj tela. Potrebno je da se savije ka napred i da glavu što više približi položaju između kolena.

Ukoliko nema uslova za taj položaj onda glavu treba spustiti što više ka napred i dole prema susednom sedištu. Rukama treba dodatno zaštititi glavu.

Izlazi za slučaj opasnosti i pravci evakuacije

Tokom sigurnosne demonstracije na početku leta putnici treba da pažljivo uoče sve izlaze za slučaj opasnosti. Oni su vidno obeleženi natpisom “EXIT”. Sedišta su pored izlaza razmaknutija i prolaz je širi a putnici koji sede pored ovih izlaza obučeni su na početku leta kako treba da postupe.

Na podu između redova postoji svetlosna signalizacija u vidu fluorescentne trake koja pokazuje pravac evakuacije.

Tobogani

Na svim izlazima za slučaj opasnosti postoje tobogani koji omogućavaju brzo napuštanje letelice. Ove tobogane će aktivirati kabinsko osoblje nakon otvaranja vrata i putnici treba mirno ali brzo da napuste vazduhoplov.

Na tobogan se stupa bez obuće i bez bilo kakviuh stvari. Putnici koji nose naočare moraju da ih ostave. Po silasku sa tobogana brzo se treba uputiti što dalje od mesta nesreće.

Safety card

Uputstvo za slučaj opasnosti je odštampano na posebnoj karti koja se nalazi u pregradi u sedištu ispred. Putnici bi trebalo da pogledaju i detaljno prouče ovo uputstvo pre poletanja.