»Aerodromi

Aerodromi

Aerodromi su kompleksi zgrada i saobraćajnica koji služe za obavljanje aviosaobraćaja. Na aerodromima se nalaze brojni sadržaji neophodni aviokompanijama i putnicima. Postoje neki aerodromi preko kojih dnevno otputuje više od 200.000 ljudi. Takvi aerodromi predstavljaju prave velike gradove. Mnogi čak imaju i sopstveni interni sistem javnog prevoza za prebacivanje putnika sa jednog terminala na drugi. Tu se nalaze hoteli, zabavni i šoping centri kao i brojni aerodromski sadržaji neophodni za obavljanje aerodromskih procedura. Kako se snaći na nepoznatim aerodromima? Koje su standardne procedure koje se moraju obaviti? Kako izgeda transfer na najvećim aerodromima u svetu? Sve informacije koje vam mogu olakšati boravak na nekom aerodromu možete naći na našim stranicama. Pored osnovnih procedura i sadržaja detaljno smo predstavili najvažnije aerodrome za putnike iz Srbije.