»Dijabetičari

Dijabetičari

diabetic braceletes

Osobe koje boluju od dijabetesa nemaju nikakvih posebnih upozorenja niti kontraindikacija za putovanjem avionom. Naravno, ukoliko je dijabetes dijagnostifikovan i pod nadzorom.

Dijabetičari koji imaju problem sa hipoglikemijom treba da sa sobom nose brzo rastvorljiv šećer u formi fruktoznih bombona.

Pre svakog putovanja potrebno je konsultovati se sa svojim lekarom. Lekaru treba saopštiti itinerer (plan putovanja) kako bi mogao da što bolje pripremi pacijenta za neophodne tretmane tokom leta. 

Insulin u avionu
Insulin ne treba nositi u prtljagu koji se predaje na čekiranje zato što se on u prtljažnom delu aviona može zelediti i izgubiti svoja svojstva. Insulin spakujte u ručni prtljag i obavezno sa sobom ponesite lekarsku potvrdu da biste izbegli problem na ukrcavanju.

Insulin

Dijabetičari koji moraju da uzimaju insulin moraju da obezbede pisanu saglasnost ovlašćenog lekara kako bi mogli da u putničku kabinu unesu male igle potrebne za samostalno davanje insulina kao i insulinske kapsule. 

Dijabetičari koji uzimaju insulin to rade u pravilno određenim vremenskim razmacima tako da putovanje kroz vremenske zone može značajno poremetiti raspored uzimanja insulina.

Najbolje je zatražiti savet od svog lekara.

Univerzalna pravila za uzimanje insulina tokom putovanja avionom:
 

  • Ako se putuje na istok i gubi se više od dva sata na vremenskim zonama  treba uzimati nekoliko jedinica insulina sa srednjim i dužim dejstvom

  • Ako se putuje na zapad i dobija se više od dva sata treba uzimati dodatne jedinice insulina sa kraćim dejstvom ili povećati dozu insulina sa srednjim dejstvom.

OBAVEZNO SE POSAVETUJTE SA SVOJIM LEKAROM PRE POLASKA NA PUT!