»Uskraćeno ukrcavanje

Uskraćeno ukrcavanje

Svaki putnik koji poseduje aviokartu i koji je izvršio registraciju za let u propisanom roku ima pravo da se ukrca u avion.

Međutim, može se desiti da putniku bude uskraćeno ukrcavanje (denied boarding).

Uskraćeno ukrcavanje može da se dogodi iz razloga prekobrojnih putnika (overbooking) ali može biti i iz drugih razloga.

Razlikuju se dve vrste uskraćenog ukrcavanja: opravdano i zbog prekomernog broja putnika.

Opravdano uskraćeno ukrcavanje

Ukoliko postoji bilo kakav vid sumnje u putnika onda službena lica aviokompanije (zemaljsko osoblje) ili kabinsko osoblje imaju pravo da putniku uskrate ukrcavanje, tj. da mu ne dozvole da uđe u avion. Razloga za ovakav postupak ima više.

Zdravstveni razlozi

Ako službenici aviokompanije procene na osnovu izgleda i držanja da putnik ima potencijalnih zdravstvenih problema imaju pravo da ga upute na dodatni pregled kod aerodromskog lekara ili da mu ne dozvole ukrcavanje u avion. Putnici koji pokazuju simptome nekih zaraznih bolesti moraju biti zadržani na aerodromu i smešteni u karantin.

Službenici imaju pravo da putnike sa sumnjivim simptomima momentalno izoluju i da im uskrate pravo na ukrcavanje. Vizuelnu kontrolu putnika obavljaju svi službenici na aerodromu koji se nalaze u lancu procedura koje putnik prolazi, počev od službenika na šalterima za registraciju pa preko pasoške i carinske kontrole do službenika u gejtovima i kabinskog osoblja. Simptomi koji se posebno prate i na koje se trenutno reaguje su znaci povišene telesne temperature, drhtavica, crvenilo, prekomerno znojenje, kijanje, kašljanje, češanje.

Bilo je mnoštvo primera iz sveta da je putnicima uskraćeno ukrcavanje ili da su izbačeni iz aviona pre samog poletanja samo zbog nekakve nepromišljene šale. Zato se treba paziti izjava tipa: “Nemojte tu torbu, tu mi stoji bomba”. Ma koliko bili dobar ili loš šaljivdžija ovakve izjave na aerodromu mogu vam napraviti ozbiljne probleme.

Bezbednosni i sigurnosni razlozi

u slučaju posedovanja nekakvog oružja, nasilničkog ponašanja, upućenih pretnji i slično.

Administrativni razlozi

Ukoliko putnik ne poseduje ispravnu putnu dokumentaciju on može biti odbijen već prilikom čekiranja.

Pasoš kome je istekla važnost, neregularna viza ili neko drugo narušavanje emigracionih ili imigracionih pravila takođe mogu da budu razlog za odbijanje ukrcavanja.

Uskraćeno ukrcavanje zbog prekomernog broja putnika

‘Overbuking’ (eng. overbooking) znači da je na letu više registrovanih putnika nego što u avionu ima mesta. Treba znati da sve aviokompanije uračunavaju faktor rizika prilikom formiranja cena aviokarata ili njihovog puštanja u prodaju. Na svakom planiranom letu ima izvestan broj putnika koji se ne pojave na čekiranju a pri tom i dalje imaju validnu aviokartu i rezervaciju koja nije promenjena ili stornirana. Putnici koji se nisu pojavili (no shown putnici) predstavljaju veliki finansijski rizik za aviokompanije. Da su oni svoje karte otkazali na vreme ili menjali njihova mesta na avionu bi bila slobodna za dalju prodaju. Ovako njihova mesta ne mogu da se prodaju i onda kada dođe vreme leta ona ostaju prazna.

Ovo ne samo da je finansijski nepovoljno za aviokompanije već i sa tehničke strane komplikuje procedure. Svaki avion ima strogo propisanu težinu na osnovu koje se u njega sipa tačno određena količina kerozina. Svaka promena težine izaziva poremećaj u potrošnji kerozina (više putnika veća potrošnja i obrnuto. S obzirom da avion sleće sa ispražnjenim rezervoarima onda je jasno da se sav višak uludo rasipa tokom prilaza aerodromu što ne samo da povećava potrošnju već i značajno utiče na životnu sredinu.

Iz tih razloga aviokompanije uvek prodaju veći broj karata od postojećeg kapaciteta. Broj karata se određuje na osnovu očekivanog broja no-shown putnika. Izuzetno se desi da na letu nema puno putnika koji se nisu čekirali i u tom slučaju se događa overbuking.

Prava putnika koji su dobrovoljno odustali od ukrcavanja

U slučaju potrebe prvo se traže dobrovoljci koji su spremni da odustanu od planiranog poletanja. Putnik zauzvrat dobija ili povraćaj kompletno uplaćenih sredstava u roku od 7 dana ili prihvata preusmeravanje puta po sličnim uslovima kao što je prvobitno planirao i u što kraćem vremenskom razmaku.

Putnik koji dobrovoljno odustaje od leta pored svih ovih prava može da se dogovara sa predstavnicima aviokompanije o beneficijama.

Ukoliko se odluči za preusmeravanje na alternativni let, putnik ima pravo na aerodromsku pomoć adekvatnu vremenu čekanja na novi let. Pomoć podrazumeva obrok, osvežavajuće piće, telefonski razgovor (faks, sms, email poruku) smeštaj i transfer do mesta smeštaja.

Putnik koji dobrovoljno odustaje od putovanja nema pravo na nadoknadu štete.

Prava putnika kojima je uskraćeno ukrcavanje protiv njihove volje:

Ukoliko nema dobrovljaca koji će odustati od ukrcavanja službenici aviokompanija imaju pravo da nekome od putnika uskrate ukrcavanje. Obično su to poslednje čekirani putnici. Putnici sa posebnim potrebama ili oni koji imaju vezane letove, koji lete sa još nekim ili u manjoj grupi, koji imaju određene obaveze zbog kojih i lete bivaju ostavljeni na letu.

Kada je putnicima uskraćeno ukrcavanje protiv njihove volje oni imaju ista prava kao u slučaju kada je došlo do otkazivanja leta. Aviokompanija ili njen predstavnik su dužni da putnika obaveste o pravom razlogu za uksraćivanje ukrcavanja i o svim pravima koja u takvoj situaciji imaju.

Avioprevoznik putniku treba da ponudi izbor između dve opcije: povraćaj uplaćenih sredstava ili preusmeravanje na alternativni let uz saglasnost putnika. U zavisnosti od vremena alternativnog leta, putnik ima pravo na pomoć na aerodromu adekvatnu dužini čekanja na novi let (hrana, osvežavajuće piće, smeštaj, transfer, telefonski poziv, faks, email…)

Ukoliko se putnik odluči za odustajanje od putovanja, avioprevoznik mu refundira troškove karte bez na način na koji je putnik uplatio kartu u roku od sedam dana ili drugačije ako se obe strane o tome dogovore.

Putnik ima pravo na nadoknadu štete u sledećem iznosu:

  • 250 evra za letove dužine do 1.500 km,
  • 400 evra za letove od 1.500 i 3.500 km (unutar zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja – ECAA)
  • 600 evra za ostale letove

Preuzmite korisnu dokumentaciju:
Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Pdf, 428 kB)
Obrazac za reklamacije (Pdf, 204 kB)