»Posada aviona

Posada aviona

Članovi posade aviona su piloti, kopiloti i kabinsko osoblje. Oni imaju status službenih lica i njihova osnovna i najvažnija funkcija u avionu je da osiguraju bezbedan i siguran let. Sve ostale funkcije koje mogu imati su sporedne i od manje važnosti.

Kapetan

pilot in command

je najvažnija osoba u avionu. To je iskusan pilot koji će upravljati letelicom i koji je zadužen za brigu o avionu, putnicima i ostalim članovima posade tokom svih procedure pre leta, za vreme leta i neposredno nakon leta tokom iskrcavanja. Kapetan je vrhovni gospodar i jedino od može donositi važne odluke. Svi ostali članovi posade njemu su podređeni i dužni su da slušaju njegova naređenja.

Kopilot (drugi pilot)

co-pilot, second officer

ima funkciju zamenika kapetana i on upravlja avionom i menja kapetana u donošenju važnih odluka ukoliko je ovaj iz bilo kog razloga onemogućen.

Inženjer leta

flight engineer

je osoba koja se bavi tehničkim proračunima bitnim za let, nadgleda ponašanje letelice, konsultuje stručna uputstva i svojim savetima pomaže pilotima u upravljanju avionom. Inženjeri leta su deo posade samo na najvećim letelicama gde je njihovo pristustvo veoma bitno. Manji avioni ne koriste posebnu osobu koja bi se bavila praćenjem leta već tu funkciju preuzima na sebe kopilot.

Perser

Purser, cabin manager

je šef kabinskog osoblja koje čine stjuardese i stjuarti. Purser rukovodi radom ostalog kabinskog osoblja, komunicira sa pilotima, vrši zvanične objave putnicima.

Stjuardese i stjuardi

Stjuardese i Stjuardi čine kabinsko osoblje. Njihov broj tokom leta zavisi od veličine i tipa aviona. Osnovna funkcija kabinskog osoblja je da osiguraju bezbednost i sigurnost leta. Oni pomažu ukrcavanje putnika, vrše demonstraciju postupaka u slučaju opasnosti, kontolišu situaciju u putničkoj kabini, paze da je sve u skladu sa propisanim standardima.

Njihova najvažnija funkcija je da u slučaju bilo kakve vanredne situacije obezbede poštovanje svih procedura koje su propisane u datom slučaju.

Oni prate dešavanja u putničkoj kabini i o tome obaveštavaju kapetana. Dužni su da svaku nepravilnost momentalno isprave ili da o tome obaveste kapetana koji će doneti odgovarajuću odluku.

Ako je let regularan, miran i odvija se sasvim uobičajeno i normalno kabinsko osoblje se bavi posluživanjem putnika i prodajom robe u bescarinskom režimu. Svaka aviokompanija ima svoje prodavnice tokom leta (inflight shop) zahvaljujući kojima ostvaruje dodatan prihod.