»Zahtevana kupovina unapred

Zahtevana kupovina unapred

U zavisnosti od cene aviokompanije mogu da postave uslov da se karta mora kupiti unapred. Na ovaj način se ograničava prodaja jeftinijih karata neposredno pred samo putovanje i stimulišu se putnici i agenti da svoje karte kupuju na vreme.

Ranijom prodajom karata aviokompanije osiguravaju popunjenost putničke kabine i na taj način osiguravaju i profit.

U zavisnosti od tarife pravilo kupovine u napred (advanced payment) može imati oznaku 7, 14 ili 21 što znači da se karta po datoj tarifi može kupiti najkasnije nedelju, dve ili tri pre započinjanja putovanja. Nakon tog roka kartu više nije moguće prodati po toj ceni. Ona automatski poskupljuje na prvu sledeću tarifu čiji uslovi su ispoštovani.

Tarifa zahteva kupovinu unapred od 7 dana. Rezervacija se izda 8 dana pre početka putovanja, dakle u roku po uslovima tarife. Na tu rezervaciju aviokompanija automatski dodeli tri dana rok za kupovinu (određuje se automatski, kompjuterskim putem, bez uvida u posebna pravila tarife). Krajnji rok do koga neće biti poništena rezervacija premašuje rok do koga se karta može izdati po uslovima tarife. Ovo može biti opasno za avioagente koji će se omaškom rukovoditi rokom za izdavanje karte a neće proveriti i rok za primenu tarife. Putnici ne znaju ništa o ovim procedurama ali nije na odmet da se detaljno raspitaju kod svog avioagentima o svim rokovima. Na taj način će i agenta podsetiti da proveri sve rokove a i spašće se od gubitka dobre cene.