»Elementi aviokarte

Elementi aviokarte

Šifra ili broj rezervacije

(Bookong reference number)

Šifra ili broj rezervacije predstavlja kombinaciju šest slova i brojeva na primer: ZB27E7. Obično se nalazi u vrhu putnog dokumenta. ovaj broj označava referencu rezervacionog sistema u kome je izvršena rezervacija na osnovu koje je izdata karta. Svaki rezervacioni sistem ima sopstvene šifre ali se kod svih sistema one sastoje od kombinacije od šest karaktera. Šifra rezervacije vam je potrebna za online pristup vašoj rezervaciji preko specijalizovanih sajtova Check my Trip ili ViewTrip.

Broj aviokarte

(Air ticket number)

Broj aviokarte predstavlja najvažniji i jedini podatak koji je potreban putniku kako bi se uspešno čekirao za let. On je u formatu XXX – YYYYYYYYYY, gde prve tri cifre predstavljaju avio kompaniju. (115 je broj koji označava Jat Airways, 220 – Lufthansa, 057-Air France, 055-Alitalia). Drugih deset cifara su proizvoljne. Ovaj broj je potreban službeniku aviokompanije prilikom prijave putnika za let mada nije neophodan. I bez njega će službenik pristupiti potrebnim podacima ali ako putnik ima ovaj broj to će biti brže. Ovaj broj je potreban i za članove frequent flyer programa pošto se njime može dokazati da je neki let obavljen. Broj karte nije poverljiv podatak i na osnovu njega niko osim zvaničnih službenika aviokompanije ne može doći do bilo kakvih podataka.

Itinerer

(Itinerary)

je veoma precizan plan putovanja. Svaka elektronska aviokarta sadrži itinerer i on je jedino bitan i potreban putniku da bi mogao da se snađe tokom puta. Itinerer sadrži podatke o polaznoj (departure) i dolaznoj (arrival) destinaciji. U njemu se nalaze precizno napisana vremena poletanja (departure time) i sletanja (arrival time) kao i najkasniji rok za čekiranje (latest check-in time). Obavezan sadržaj itinerea je i broj ili oznaka leta (flight number) kao i tačan terminal na odlaznim, tranzitnim i dolaznim aerodromima.

Na primeru koji smo postavili na sledećoj fotografiji nalazi se primer elektronske aviokarte sa itinererom. Itinerer predstavljaju elementi od 7 do 12.

 

Legenda:

1. Podaci o agenciji koja je izdala aviokartu
2. Prezime i ime putnika
3. Naziv aviokompanije koja je komercijalni prevoznik (koja je izdavalac aviokarte)
4. Broj aviokarte
5. Šifra rezervacije u globalnom rezervacionom sistemu
6. Šifra rezervacije u internom rezervacionom sistemu aviokompanije
7. Oznaka terminala na aerodromima
8. Oznaka (broj) leta
9. Datum i vreme leta
10. Najkasniji rok za registraciju za let (čekiranje)
11. Oznaka tarife po kojoj je kupljena karta
12. Oznaka za količinu besplatnog prtljaga
13. Važne napomene